โปรแกรมจัดการใบเสนอราคาออนไลน์ Cloud Quotation Software, SaaS, Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real Time, โปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมเปิดบิล

โปรแกรมจัดการใบเสนอราคาออนไลน์ Cloud Quotation Software, SaaS, Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real Time, โปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมเปิดบิล

โปรแกรมจัดการใบเสนอราคาออนไลน์ ,Cloud Quotation Software, SaaS, Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real Time, โปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมเปิดบิล,โปรแกรมอะไหล่,โปรแกรมอะไหล่ยนต์,โปรแกรมขายอะไหล่รถโปรแกรมคุมสต็อกอะไหล่,โปรแกรมคุมสต็อกรถ,โปรแกรมจัดการคุมสต็อกอะไหล่,โปรแกรมบริหารร้านขายอะไหล่,โปรแกรมสำหรับธุรกิจยานยนต์,
โปรแกรมอู่ซ่อมรถและศูนย์บริการ,ซอฟต์แวร์อะไหล่,Cloud Autoparts Software Solutions,Auto Parts Software,Auto Part Software,Auto Parts Store Software,Automotive Software,
Auto Parts SaaS,Vehicle Software,Automobile Software,โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมฝากขาย,โปรแกรม POS ออนไลน์,โปรแกรมขายหน้าร้าน,โปรแกรม Point of Sale,โปรแกรม POS Online,Consignment,
โปรแกรมขายปลีก,โปรแกรมคลังสินค้า,โปรแกรมสต็อก,โปรแกรมเปิดบิล โปรแกรม ERP Cloud , โปรแกรม cloud , ระบบ ERP, โปรแกรมบัญชี Online Accounting , โปรแกรมบริหารคลังสินค้า , Warehouse Management , Inventory Control Software , โปรแกรมอะไหล่ยนต์ , ขายอะไหล่รถ , Autopart , ซอฟต์แวร์ออนไลน์ , ระบบ POS Online , Point of Sale ,Workflow Management, ERP,Cloud, ระบบ ERP,ERP Software,ERP Program,Program ERP,System,ERP Online,ERP Cloud,Cloud Computing,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป,Accounting Software,ERP Accounting, Software Online,Accounting Software,
โปรแกรมบริหารคลังสินค้า,โปรแกรม Inventory Management,Warehouse Management,Warehouse Management System,Warehouse Management Software, Online Inventory System,Inventory Control Software,Online Inventory Software,Online Inventory Management ,Automotive Software,Software Autopart, Vehicle Software,Auto Part, Store Software , ระบบ POS ,โปรแกรม Point of Sale,โปรแกรม POS Point of Sale,POS online , Workflow Management System,Workflow Management Software,ธุรกิจไอที IT,it,โปรแกรม it,คงคลัง, คลังสินค้า , โปรแกรม คลัง , โปรแกรมคงคลัง , สต๊อค คลัง ,Enterprise ,Resource ,Planning ,โปรแกรม ,จัดการ ,ERP ,Implementation ,Inventory ,Tracking ,Warehouse ,Distribution ,Inventory ,MRP
,Workflow ,Program ,POS ,System ,Inventory ,Management ,ERP ,Module,cloud application, ,Accounting ,Online ,โปรแกรม ,ธุรกิจบริการ
,ERP ,Solution ,ERP ,Enterprise,inventory management ,Inventory ,Software ,Inventory ,Online ,Accounting ,ERP ,Material ,Requirement ,Planning
,โปรแกรม ,ขายส่ง ,POS ,Inventory ,ERP ,Financial ,ERP ,SME ,ERP ,Inventory ,Inventory ,System ,Warehouse ,Online ,Inventory ,Asset ,Inventory ,Distribution
,Inventory ,Mobile ,Inventory ,Web based ,Warehouse ,MRP ,Warehouse ,Mobile ,Warehouse ,Tracking ,โปรแกรม ,บริการ ,โปรแกรม ,รับซ่อม ,Accounting ,Program
,ERP ,Thai ,POS ,Restaurant ,ERP ,TOP ,โปรแกรม ,บัญชี ,สาขา ,POS ,Retail ,POS ,Best ,ERP ,Manufacturing ,ERP ,Best ,โปรแกรม ,ขาย ,วางแผน ,ผลิต
,MRP ,โปรแกรม ,บัญชี ,สำเร็จรูป ,ระบบ ,คลังสินค้า,WMS ,โปรแกรม ,ผลิต ,โปรแกรม ,คลังสินค้า ,ERP ,System ,โปรแกรม ,โรงงาน ,โปรแกรม ,จัดซื้อ ,โปรแกรม ,อู่ซ่อมรถ
,โปรแกรม ,ระบบบัญชี ,Accounting ,Web Based ,POS ,Software ,POS ,Stock ,โปรแกรม ,ขายปลีก ,ERP ,ซอฟต์แวร์ ,Warehouse ,Web based ,Workflow ,Software
,โปรแกรม ,บริหารงาน ,Accounting ,Software ,Thai ,POS ,Application ,ซอฟต์แวร์ ,คลังสินค้า ,WMS ,System ,โปรแกรม ,อะไหล่ ,โปรแกรม ,พิมพ์บิล ,โปรแกรม ,งานซ่อม
,Accounting ,MRP ,โปรแกรม ,บัญชี ,ดีที่สุด ,โปรแกรม ,บัญชี ,สรรพากร ,MRP ,Online ,POS ,Solution ,POS ,Web Based ,Point of Sale ,โปรแกรม ,Warehouse ,Control
,Inventory ,Barcode ,Inventory ,RFID ,Warehouse ,Barcode ,Warehouse ,RFID ,ระบบ ,กระจายสินค้า ,ซอฟต์แวร์ ,อะไหล่ ,โปรแกรม ,บริหารองค์กร ,โปรแกรม ,บิลขาย
,โปรแกรม ,บัญชี ,POS ,โปรแกรม,โปรแกรม ERP ,ซอฟต์แวร์ ,บัญชี ,บริหาร ,ผลิต ,บริหาร ,คลังสินค้า ,POS ,Thai ,POS ,หน้าร้าน ,โปรแกรม ,สั่งซื้อ ,MRP ,Planning ,MRP ,วางแผน
,POS ,iPad ,ERP ,Application ,โปรแกรม ,บัญชี ,Web Based ,โปรแกรม ,บัญชี ,ไทย ,MRP ,System ,MRP ,Manufacturing ,MRP ,Program ,MRP ,Package ,MRP ,ดีที่สุด
,MRP ,TOP ,MRP ,Production ,POS ,ERP ,ERP ,Web Based,ซอฟต์แวร์ ERP,ERP ,สรรพากร ,WMS ,Software ,Warehouse ,Cloud ,Inventory ,Cloud
,Inventory ,ERP ,Warehouse ,ERP ,WMS ,ดีที่สุด ,WMS ,Thai ,MRP ,โปรแกรม ,MRP ,ระบบ ,โปรแกรม ,บัญชี ,ออนไลน์ ,MRP ,Software ,POS ,หลายสาขา ,ERP ,MRP
,POS ,Cloud ,Accounting ,Program ,Thai ,MRP ,ERP ,MRP ,ซอฟต์แวร์ ,MRP ,Thai ,POS ,ดีที่สุด ,ERP ,ดีที่สุด ,ERP ,บัญชี ,WMS ,Online ,WMS ,Program ,WMS ,Web Based
,WMH ,Thai ,โปรแกรม ,บัญชี ,Cloud ,MRP ,Cloud ,POS ,คลังสินค้า, Quatation, ใบเสนอราคา

โปรแกรมใบเสนอราคา บนคลาวด์!!

Software Solution

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

โปรแกรมใบเสนอราคาบนคลาวด์

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

โปรแกรมจัดการใบเสนอราคาออนไลน์ Cloud Quotation Software, SaaS, Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real Time, โปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมเปิดบิล
รางวัลระดับโลก Intel® Better Code Developer Challenge (December 2010)
รางวัลระดับโลก Intel Fast Track Experience Winner 2010 ณ Intel Developer Forum (IDF) 2010 San Francisco (September 2010) 1 ใน 7 Intel Grand Prize Winner “Intel Multi-Core Technology Utilization 2010 Competition” ที่ Intel® เชิญเข้าร่วม Intel Developer Forum (IDF) 2010 San Francisco
รางวัลระดับเอเชียแปซิฟิค Intel® Software Optimization and Improvement (June 2010)
ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าด้วย Cloud Service ผ่าน iPod, iPhone, iPad ของบริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด ได้รับทุนรางวัลจาก SIPA ในการประกวด ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา เมื่อ 9 ธันวาคม 2554
Mobile Token SaaS ระบบยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านจากมือถือ และ Price Label Control Center (QR Code on Cloud) ระบบสร้างป้ายราคาสินค้าแบบ QR Code บนคลาวด์ ของ Eflowsys ได้รับรางวัลซอฟด์แวร์ดีมีนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เมื่อ 13 ธันวาคม 2554, 16 มกราคม 2555 ตามลำดับ
ISO29110 มาตรฐานสากลระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
เป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร เลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ 0515

Features

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 Feature สำหรับ Package นี้

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • 1 บริษัท 1 สาขา 1 คลังสินค้า 1 User
 • Standard Disk Space 3 GB
 • Backup Service *Optional
  • Auto Cloud Eflowsys Backup Schedule Monthly/Site สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายเดือน: รับประกันฐานข้อมูลไม่สูญหาย
  • Auto Cloud Eflowsys Server Backup/Site (Up time Guarantee 15 Min)
 • รองรับการขยายตัวในอนาคต สามารถซื้อสาขา คลัง User หรือ Module อื่นเพิ่มเติมได้ เช่น คลังสินค้า, ใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ใบจองสินค้า, เปิดบิลขาย ฯ

รายละเอียด Feature Module

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • เปิดใบเสนอราคาทันใจ รองรับการใช้งานผ่าน iPhone, iPad, Galaxy
 • Cloud Anyway Work Smart ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าตั้ง Server เอง
 • SSL (Secure Sockets Layer) Data Encryption ระบบสูงสุด มาตรฐานเดียวกับทุกธนาคารและบัตรเครดิตใช้ โปรแกรมจะเข้ารหัสทุกครั้งที่คุณทำรายการ ป้องกันการดักจับข้อมูลจากบุคคลที่พยายามขโมยข้อมูล
 • ซ่อนรายการสินค้าที่ไม่ต้องการให้แสดง เป็น Feature สำหรับออกใบเสนอราคาให้แก่หน่วยงานราชการ
 • รองรับการเปลี่ยนภาพ Logo ของบริษัท เพื่อแสดงที่หัวใบเสนอราคา*
 • สามารถใส่โครงการ (Job description) ได้ พร้อมออกใน Print Form
 • สามารถเพิ่มรายชื่อลูกค้าได้เอง
 • ค้นหาลูกค้าด้วยเงื่อนไขหลากหลาย อาทิ รหัสลูกค้า ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล์ โดยไม่ต้องปิดหน้าจอใบเสนอราคาที่ค้างอยู่
 • สามารถแก้ไขชื่อที่อยู่ลูกค้าได้ทันที โดยไม่ต้องปิดหน้าจอใบเสนอราคา
 • สามารถกำหนดจำนวนวันยืนราคา และแสดงวันที่สิ้นสุดการยืนราคาให้อัตโนมัติ พร้อมออกใน Print Form
 • Barcode Scanner รองรับระบบบาร์โค้ด
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินได้
 • สามารถบันทึกรายการสินค้าในใบเสนอราคาได้ไม่จำกัด
 • สามารถแก้ไขรายละเอียดสินค้า ราคาขาย ได้ทันทีโดยไม่ต้องปิดหน้าจอใบเสนอราคาที่ค้างอยู่
 • Sale Discount กำหนดส่วนลดรายตัวและส่วนลดรวมท้ายบิลได้ทั้ง 2 แบบ คือ %, จำนวน
 • ระบบคำนวณส่วนลด, ราคารวม, ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้อัตโนมัติ
 • ตรวจสอบประวัติการขายสินค้าที่หน้าจอได้ทันที
 • ระบุค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าขนส่งรวมไปในบิล
 • สามารถใส่หมายเหตุท้ายใบเสนอราคาได้
 • สามารถนำใบเสนอราคาที่บันทึกแล้ว มาแก้ไขออกเป็นใบเสนอราคาให้ลูกค้ารายอื่นได้
 • Save Data สามารถ Save ที่ทำค้างไว้ แล้วเรียกมาแก้ไขเพิ่มเติมได้

Feature เพิ่ม/แก้ไขรายการสินค้า

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • มีระบบจัดเก็บข้อมูลสินค้ากว่า 200 รายการ สามารถแก้ไขรายละเอียดสินค้าและราคาได้เอง
 • สามารถตั้งค่าสินค้าห้ามซื้อ ขาย
 • สามารถระบุ Dimension สินค้า เช่น ขนาด น้ำหนัก ส่วนสูง ความหนา ปริมาตร ฯ
 • สามารถใส่ภาพและไฟล์แนบ เช่น แคตตาล็อก คู่มือสินค้า
 • สามารถกำหนดราคาขายขั้นต่ำ
 • ซ่อนรายการสินค้าที่ไม่ต้องการให้แสดง เป็น Feature สำหรับออกใบเสนอราคาให้แก่หน่วยงานราชการ
 • สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดสินค้าในลักษณะเป็นหัวข้อ และจะไม่แสดง ราคา/หน่วย,ส่วนลด,จำนวนเงิน ใน Print Form
 • สามารถระบุรหัสสินค้าเดิมได้

Feature ช่วยสนับสนุนการทำงาน

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • Various Address Setting เปลี่ยนชื่อที่อยู่สำหรับพิมพ์หัวบิลเอกสารได้เอง
 • Feature Auto Completed เช่น รหัสสินค้า, Barcode เป็นต้น
 • VAT เพิ่มและแก้ไขอัตราภาษีได้เอง เช่น 3%, 7%, 10% เป็นต้น
 • Feature Copy Document ช่วยให้ทำงานสะดวก รวดเร็วไม่ต้องเสียเวลามากรอกข้อมูลใหม่
 • User เลือกเปลี่ยนภาษาในหน้าการใช้งานได้ตามต้องการ เช่น ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ เป็นต้น (ยกเว้น Print Form, Report, Help)
 • Keyboard Shortcuts อาทิ Ctrl+S=Submit, Ctrl+R=Reset, Ctrl+D=Delete, Alt+F=Search เป็นต้น
 • Intelligent Search สามารถเลือกค้นหาโดยกำหนดเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไข เช่น ค้นหาจากช่วงข้อมูล ช่วงวันที่ สาขา คุณสมบัติของสินค้า ซึ่งข้อมูลการค้นหาจะแตกต่างไปในแต่ละหน้า

Feature Print Form

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • รองรับเครื่องพิมพ์ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
 • สามารถแสดงตัวอย่างใบเสนอราคาก่อนสั่งพิมพ์ได้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 • สามารถ Save เป็นไฟล์ PDF สำหรับส่งให้ลูกค้าทาง E-mail ได้

*หมายเหตุ : Print Form ใช้ตามขนาดมาตรฐานของซอฟต์แวร์ etoday

ตัวอย่างแบบฟอร์มและรายงาน

Customer Benefit : ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ ประหยัดสุดคุ้ม

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • SAVE Hardware Server Cost (Minimum PC Spec) = 30,000 Baht
  • ไม่ต้องลงทุนเครื่อง Server
 • SAVE Backup Server (Min. PC Spec) & Backup Scheme Cost (If Any) = 30,000 Baht
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านระบบสำรองฐานข้อมูล เพราะ etoday Cloud ดำเนินการให้
 • SAVE Hardware & Software Maintenance Service Cost 800 Baht x 12 Months = 9,600 Baht
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • SAVE IT Staff Cost (1 Staff/Year) 9,500 Baht x 12 Months = 114,000 Baht
  • ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ไอทีดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • SAVE Software Server and Database License (Windows Server + SQL 2008) = 50,000 Baht
  • ประหยัดค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยคุณได้สิทธิ์ใช้แต่ไม่ต้องลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ อย่าง License Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server
 • SAVE Software Maintenance Agreement Contract (Base On Minimum 500,000 x 12%) = 60,000 Baht
  • ไม่มีค่าสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์รายปี
 • SAVE Implementation Time + Cost (1 Staffs/5 Months = 40 Man/Days) 12,000 Baht x 40 Man/Days = 480,000 Baht
  • ประหยัดเวลาและค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการคำปรึกษาขึ้นระบบ
 • SAVE Other Expense (ex. Electricity Charge) 150 Baht x 12 Months = 1,800 Baht
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ เช่น ค่าไฟในการเปิดเครื่อง Server

Condition

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • บริษัท อีโฟล์วซิส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการตามความเหมาะสม
Scroll to Top