โปรแกรมบริหารงานธุรกิจค้าส่ง ระบบซื้อ ขาย คุมสต็อก คลังสินค้า ออนไลน์ รู้ยอดขายทันที แม่นยำ Cloud Wholesale Software Solutions, Stock Control Online, SaaS, Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real Time,โปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมคลังสินค้า, โปรแกรมสต็อก, โปรแกรมขายสินค้า, โปรแกรมเปิดบิล

โปรแกรมบริหารงานธุรกิจค้าส่ง ระบบซื้อ ขาย คุมสต็อก คลังสินค้า ออนไลน์ รู้ยอดขายทันที แม่นยำ Cloud Wholesale Software Solutions, Stock Control Online, SaaS, Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real Time,โปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมคลังสินค้า, โปรแกรมสต็อก, โปรแกรมขายสินค้า, โปรแกรมเปิดบิล

โปรแกรมบริหารงานธุรกิจค้าส่ง, ระบบซื้อ ขาย ,คุมสต็อก ,คลังสินค้า, ออนไลน์ ,รู้ยอดขายทันที แม่นยำ ,
Cloud Wholesale Software Solutions, Stock Control Online, SaaS, Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real Time,โปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมคลังสินค้า, โปรแกรมสต็อก, โปรแกรมขายสินค้า, โปรแกรมเปิดบิล
โปรแกรมอะไหล่,โปรแกรมอะไหล่ยนต์,โปรแกรมขายอะไหล่รถโปรแกรมคุมสต็อกอะไหล่,โปรแกรมคุมสต็อกรถ,โปรแกรมจัดการคุมสต็อกอะไหล่,โปรแกรมบริหารร้านขายอะไหล่,โปรแกรมสำหรับธุรกิจยานยนต์,โปรแกรมอู่ซ่อมรถและศูนย์บริการ,ซอฟต์แวร์อะไหล่,Cloud Autoparts Software Solutions,Auto Parts Software,Auto Part Software,Auto Parts Store Software,Automotive Software,Auto Parts SaaS,Vehicle Software,Automobile Software,โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมฝากขาย,โปรแกรม POS ออนไลน์,โปรแกรมขายหน้าร้าน,โปรแกรม Point of Sale,โปรแกรม POS Online,Consignment,โปรแกรมขายปลีก,
โปรแกรมคลังสินค้า,โปรแกรมสต็อก,โปรแกรมเปิดบิล โปรแกรม ERP Cloud , โปรแกรม cloud , ระบบ ERP, โปรแกรมบัญชี Online Accounting , โปรแกรมบริหารคลังสินค้า , Warehouse Management ,
Inventory Control Software , โปรแกรมอะไหล่ยนต์ , ขายอะไหล่รถ , Autopart , ซอฟต์แวร์ออนไลน์ , ระบบ POS Online , Point of Sale ,Workflow Management, ERP,Cloud,
ระบบ ERP,ERP Software,ERP Program,Program ERP,System,ERP Online,ERP Cloud,Cloud Computing,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป,Accounting Software,ERP Accounting, Software Online,
Accounting Software,โปรแกรมบริหารคลังสินค้า,โปรแกรม Inventory Management,Warehouse Management,Warehouse Management System,Warehouse Management Software, Online Inventory System,Inventory Control Software,Online Inventory Software,Online Inventory Management ,Automotive Software,Software Autopart, Vehicle Software,Auto Part,
Store Software , ระบบ POS ,โปรแกรม Point of Sale,โปรแกรม POS Point of Sale,POS online , Workflow Management System,Workflow Management Software,ธุรกิจไอที IT,it,โปรแกรม it,คงคลัง, คลังสินค้า , โปรแกรม คลัง , โปรแกรมคงคลัง , สต๊อค คลัง ,Enterprise ,Resource ,Planning ,โปรแกรม ,จัดการ ,ERP ,Implementation ,Inventory ,Tracking ,Warehouse ,Distribution ,Inventory ,MRP
,Workflow ,Program ,POS ,System ,Inventory ,Management ,ERP ,Module,cloud application, ,Accounting ,Online ,โปรแกรม ,ธุรกิจบริการ
,ERP ,Solution ,ERP ,Enterprise,inventory management ,Inventory ,Software ,Inventory ,Online ,Accounting ,ERP ,Material ,Requirement ,Planning
,โปรแกรม ,ขายส่ง ,POS ,Inventory ,ERP ,Financial ,ERP ,SME ,ERP ,Inventory ,Inventory ,System ,Warehouse ,Online ,Inventory ,Asset ,Inventory ,Distribution
,Inventory ,Mobile ,Inventory ,Web based ,Warehouse ,MRP ,Warehouse ,Mobile ,Warehouse ,Tracking ,โปรแกรม ,บริการ ,โปรแกรม ,รับซ่อม ,Accounting ,Program
,ERP ,Thai ,POS ,Restaurant ,ERP ,TOP ,โปรแกรม ,บัญชี ,สาขา ,POS ,Retail ,POS ,Best ,ERP ,Manufacturing ,ERP ,Best ,โปรแกรม ,ขาย ,วางแผน ,ผลิต
,MRP ,โปรแกรม ,บัญชี ,สำเร็จรูป ,ระบบ ,คลังสินค้า,WMS ,โปรแกรม ,ผลิต ,โปรแกรม ,คลังสินค้า ,ERP ,System ,โปรแกรม ,โรงงาน ,โปรแกรม ,จัดซื้อ ,โปรแกรม ,อู่ซ่อมรถ
,โปรแกรม ,ระบบบัญชี ,Accounting ,Web Based ,POS ,Software ,POS ,Stock ,โปรแกรม ,ขายปลีก ,ERP ,ซอฟต์แวร์ ,Warehouse ,Web based ,Workflow ,Software
,โปรแกรม ,บริหารงาน ,Accounting ,Software ,Thai ,POS ,Application ,ซอฟต์แวร์ ,คลังสินค้า ,WMS ,System ,โปรแกรม ,อะไหล่ ,โปรแกรม ,พิมพ์บิล ,โปรแกรม ,งานซ่อม
,Accounting ,MRP ,โปรแกรม ,บัญชี ,ดีที่สุด ,โปรแกรม ,บัญชี ,สรรพากร ,MRP ,Online ,POS ,Solution ,POS ,Web Based ,Point of Sale ,โปรแกรม ,Warehouse ,Control
,Inventory ,Barcode ,Inventory ,RFID ,Warehouse ,Barcode ,Warehouse ,RFID ,ระบบ ,กระจายสินค้า ,ซอฟต์แวร์ ,อะไหล่ ,โปรแกรม ,บริหารองค์กร ,โปรแกรม ,บิลขาย
,โปรแกรม ,บัญชี ,POS ,โปรแกรม,โปรแกรม ERP ,ซอฟต์แวร์ ,บัญชี ,บริหาร ,ผลิต ,บริหาร ,คลังสินค้า ,POS ,Thai ,POS ,หน้าร้าน ,โปรแกรม ,สั่งซื้อ ,MRP ,Planning ,MRP ,วางแผน
,POS ,iPad ,ERP ,Application ,โปรแกรม ,บัญชี ,Web Based ,โปรแกรม ,บัญชี ,ไทย ,MRP ,System ,MRP ,Manufacturing ,MRP ,Program ,MRP ,Package ,MRP ,ดีที่สุด
,MRP ,TOP ,MRP ,Production ,POS ,ERP ,ERP ,Web Based,ซอฟต์แวร์ ERP,ERP ,สรรพากร ,WMS ,Software ,Warehouse ,Cloud ,Inventory ,Cloud
,Inventory ,ERP ,Warehouse ,ERP ,WMS ,ดีที่สุด ,WMS ,Thai ,MRP ,โปรแกรม ,MRP ,ระบบ ,โปรแกรม ,บัญชี ,ออนไลน์ ,MRP ,Software ,POS ,หลายสาขา ,ERP ,MRP
,POS ,Cloud ,Accounting ,Program ,Thai ,MRP ,ERP ,MRP ,ซอฟต์แวร์ ,MRP ,Thai ,POS ,ดีที่สุด ,ERP ,ดีที่สุด ,ERP ,บัญชี ,WMS ,Online ,WMS ,Program ,WMS ,Web Based
,WMH ,Thai ,โปรแกรม ,บัญชี ,Cloud ,MRP ,Cloud ,POS ,คลังสินค้า

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า
Cloud Warehouse Management

Software Solution

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าด้วย Cloud Service
ผ่าน iPod, iPhone, iPad

Cloud Inventory & Warehouse Management via Mobile (iPod, iPhone, iPad) โครงการ “๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชัน”

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

โปรแกรมบริหารงานธุรกิจค้าส่ง ระบบซื้อ ขาย คุมสต็อก คลังสินค้า ออนไลน์ รู้ยอดขายทันที แม่นยำ Cloud Wholesale Software Solutions, Stock Control Online, SaaS, Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real Time,โปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมคลังสินค้า, โปรแกรมสต็อก, โปรแกรมขายสินค้า, โปรแกรมเปิดบิล

Mobile Device

เพื่อพัฒนานำ Mobile Device – iPod, iPhone, iPad มาใช้เป็น Scanner เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้ในตรวจสอบสต็อกสินค้า, จัดสินค้า, วางสินค้า, แทนการใช้ Handheld Mobile Scanner, Stock Mobile Checker Mobile Device – iPod, iPhone, iPad มี Design ที่สวยงามและน่าใช้ น้ำหนักเบา สามารถรับ-ส่งข้อมูลโต้ตอบผ่าน WiFi เข้าสู่ระบบ ERP Cloud แบบ Real Time ได้เป็นอย่างดี

ลดค่าใช้จ่ายให้ SME

เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับ SMEs ในการขึ้นระบบใหม่ ซึ่งเดิมถ้าต้องใช้ Handheld Mobile Scanner, Stock Mobile Checker ต้องซื้อในราคาประมาณเครื่องละ 60,000 – 80,000 บาท แต่การใช้ iPod แทนในราคา 7,000 บาท เปรียบเทียบกันแล้วช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าถึง 8-10 เท่าต่อตัว ซึ่งจะประหยัดได้หลายแสนบาทต่อโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ช่วยลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้า Supply Chain ได้เป็นอย่างดี สินค้าถูกจัดวางตามตำแหน่งที่แน่นอน จัดส่งสินค้าได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

ต่อยอด

ต่อยอดและเพิ่มประสิทธิภาพของ Software etoday ERP Cloud โดยมี Solution สำหรับบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

โปรแกรมบริหารงานธุรกิจค้าส่ง ระบบซื้อ ขาย คุมสต็อก คลังสินค้า ออนไลน์ รู้ยอดขายทันที แม่นยำ Cloud Wholesale Software Solutions, Stock Control Online, SaaS, Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real Time,โปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมคลังสินค้า, โปรแกรมสต็อก, โปรแกรมขายสินค้า, โปรแกรมเปิดบิล

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

 • Demand Forecasting & Planning
 • Customer Service
 • Purchasing
 • Warehousing and Storage
 • Inventory Management
 • Packaging
 • Logistics and Order processing
 • Transportation
 • Reverse Logistics

สิ่งที่ได้รับ

 • WHM กำหนด Location รหัสสินค้า, ความจุ
 • IC กำหนดขนาดสินค้า น้ำหนัก
 • เมื่อสินค้าเข้าระบบจะคำนวณขนาดสินค้ากับ Location ที่ว่างแล้วแนะนำที่จัดเก็บ
 • ฝ่ายคลังเห็นการใช้พื้นที่ บริหารจัดการได้ง่าย
 • พิมพ์ใบจัดวางสินค้า (Placing) ให้พนักงานจัดเก็บสินค้า
 • พนักงานจัดเก็บสินค้าใช้ iPod ยิง Tag Barcode ที่ Location เพื่อวางสินค้า
 • สต็อค Update Real Time

ผลิตภัณฑ์ 

เป็น Software ERP ที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการขยายขีดความสามารถในการนำ Mobile Device ใกล้ตัวมาใช้ได้อย่างดีและราคาถูกสามารถหาได้ง่าย สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการองค์กร

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ SMEs และภาคธุรกิจไทยInventory & Warehouse Management สามารถบริหารจัดการด้าน Supply Chain ได้ครอบคลุมทุกด้าน ในส่วนของ Module ใหม่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดวางสินค้า, การหยิบสินค้าและการกระจายสินค้าใน Warehouse ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ช่วยบริหารพื้นที่คลังได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น

กระบวนการการทำงาน ตัวอย่างการรับสินค้าเข้าคลัง

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

โปรแกรมบริหารงานธุรกิจค้าส่ง ระบบซื้อ ขาย คุมสต็อก คลังสินค้า ออนไลน์ รู้ยอดขายทันที แม่นยำ Cloud Wholesale Software Solutions, Stock Control Online, SaaS, Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real Time,โปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมคลังสินค้า, โปรแกรมสต็อก, โปรแกรมขายสินค้า, โปรแกรมเปิดบิล

กระบวนการการทำงาน ตัวอย่างการจ่ายสินค้าออกจากคลัง

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

โปรแกรมบริหารงานธุรกิจค้าส่ง ระบบซื้อ ขาย คุมสต็อก คลังสินค้า ออนไลน์ รู้ยอดขายทันที แม่นยำ Cloud Wholesale Software Solutions, Stock Control Online, SaaS, Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real Time,โปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมคลังสินค้า, โปรแกรมสต็อก, โปรแกรมขายสินค้า, โปรแกรมเปิดบิล

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

การใช้อุปกรณ์ Handheld Scanner, Stock Mobile Checker ในปัจจุบันยังใช้กันในวงแคบเพราะ ราคาต่อตัวสูงประมาณ 50,000 – 80,000 บาท ซึ่งมีราคาสูงมากจนทำให้ SMEs ไม่สามารถลงทุนนำมาใช้ได้อย่างแพร่หลาย การนำ iPod มาใช้แทนจะสามารถลดค่าใช้จ่ายจากได้มากถึง 8-10 เท่าต่อตัว ปัจจุบันอุปกรณ์ Handheld Scanner จะใช้กับองค์กรใหญ่ๆ ที่มีงบลงทุนเท่านั้น

การนำอุปกรณ์ iPod มาใช้ จะทำให้ SME สามารถลงทุนซื้อมาใช้งาน ทำให้ลดช่องว่างในการนำไปใช้อย่างมาก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดข้อผิดผลาดได้สูงขึ้น เช่น การจัดสินค้าผิด หรือเช็คสต็อกสินค้าผิดผลาด – เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ SMEs ไทยโดยการใช้ Cloud Inventory & Warehouse Management ซึ่งเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันทันที Update Real Time สามารถวางแผนได้อย่างฉับพลัน และช่วยลดต้นทุนด้าน Supply Chain ของประเทศ

ต่อยอด Software etoday ERP Cloud ด้วยการพัฒนา Solution Mobile Application โดยใช้ iPod, iPhone ทดแทน Handheld Mobile Scanner, Stock Checker เป็นเครื่อง Scanner Barcode ยิง Barcode เพื่อรับข้อมูลเข้าสู่ระบบ หน้าจอบน iPod โต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ทันที Real Time ผ่าน WIFI ของเครื่อง ช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะสินค้า ตรวจสอบจำนวนสินค้า ตรวจสอบตำแหน่งของสินค้า หรือตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์โดยไม่ต้องเปิด

Scroll to Top