โปรแกรมบริหารงานร้านคอมพิวเตอร์ ซื้อ ขาย ซ่อม ระบบบริหารงานขาย ซ่อม จัดการคลังสินค้า คุมสต็อกสินค้าไอที ออนไลน์ รู้ยอดขายทันที แม่นยำ Cloud IT Software Solutions for Computer Hardware Distributor, Stock Control Online, Service Center, SaaS, Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real Time, โปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมคลังสินค้า, โปรแกรมสต็อก, โปรแกรมขายสินค้า, โปรแกรมเปิดบิล

โปรแกรมบริหารงานร้านคอมพิวเตอร์ ซื้อ ขาย ซ่อม ระบบบริหารงานขาย ซ่อม จัดการคลังสินค้า คุมสต็อกสินค้าไอที ออนไลน์ รู้ยอดขายทันที แม่นยำ Cloud IT Software Solutions for Computer Hardware Distributor, Stock Control Online, Service Center, SaaS, Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real Time, โปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมคลังสินค้า, โปรแกรมสต็อก, โปรแกรมขายสินค้า, โปรแกรมเปิดบิล

โปรแกรมบริหารงานร้านคอมพิวเตอร์, ซื้อ ขาย ซ่อม ,ระบบบริหารงานขาย ,ซ่อม, จัดการคลังสินค้า, คุมสต็อกสินค้าไอที, ออนไลน์ , รู้ยอดขายทันที ,แม่นยำ
,Cloud IT Software Solutions for Computer, Hardware Distributor, Stock Control Online, Service Center, SaaS, Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real Time, โปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมคลังสินค้า, โปรแกรมสต็อก, โปรแกรมขายสินค้า, โปรแกรมเปิดบิล,โปรแกรมอะไหล่,โปรแกรมอะไหล่ยนต์,โปรแกรมขายอะไหล่รถโปรแกรมคุมสต็อกอะไหล่,โปรแกรมคุมสต็อกรถ,โปรแกรมจัดการคุมสต็อกอะไหล่,โปรแกรมบริหารร้านขายอะไหล่,โปรแกรมสำหรับธุรกิจยานยนต์,
โปรแกรมอู่ซ่อมรถและศูนย์บริการ,ซอฟต์แวร์อะไหล่,Cloud Autoparts Software Solutions,Auto Parts Software,Auto Part Software,Auto Parts Store Software,Automotive Software,Auto Parts SaaS,Vehicle Software,Automobile Software,โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมฝากขาย,โปรแกรม POS ออนไลน์,โปรแกรมขายหน้าร้าน,โปรแกรม Point of Sale,โปรแกรม POS Online,Consignment,โปรแกรมขายปลีก,
โปรแกรมคลังสินค้า,โปรแกรมสต็อก,โปรแกรมเปิดบิล โปรแกรม ERP Cloud , โปรแกรม cloud , ระบบ ERP, โปรแกรมบัญชี Online Accounting , โปรแกรมบริหารคลังสินค้า , Warehouse Management , Inventory Control Software , โปรแกรมอะไหล่ยนต์ , ขายอะไหล่รถ , Autopart , ซอฟต์แวร์ออนไลน์ , ระบบ POS Online , Point of Sale ,Workflow Management, ERP,Cloud, ระบบ ERP,ERP Software,
ERP Program,Program ERP,System,ERP Online,ERP Cloud,Cloud Computing,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป,Accounting Software,ERP Accounting, Software Online,Accounting Software,โปรแกรมบริหารคลังสินค้า,โปรแกรม Inventory Management,Warehouse Management,Warehouse Management System,Warehouse Management Software, Online Inventory System,Inventory Control Software,Online Inventory Software,Online Inventory Management ,Automotive Software,Software Autopart, Vehicle Software,Auto Part,
Store Software , ระบบ POS ,โปรแกรม Point of Sale,โปรแกรม POS Point of Sale,POS online , Workflow Management System,Workflow Management Software,ธุรกิจไอที IT,it,โปรแกรม it,คงคลัง, คลังสินค้า , โปรแกรม คลัง , โปรแกรมคงคลัง , สต๊อค คลัง ,Enterprise ,Resource ,Planning ,โปรแกรม ,จัดการ ,ERP ,Implementation ,Inventory ,Tracking ,Warehouse ,Distribution ,Inventory ,MRP
,Workflow ,Program ,POS ,System ,Inventory ,Management ,ERP ,Module,cloud application, ,Accounting ,Online ,โปรแกรม ,ธุรกิจบริการ
,ERP ,Solution ,ERP ,Enterprise,inventory management ,Inventory ,Software ,Inventory ,Online ,Accounting ,ERP ,Material ,Requirement ,Planning
,โปรแกรม ,ขายส่ง ,POS ,Inventory ,ERP ,Financial ,ERP ,SME ,ERP ,Inventory ,Inventory ,System ,Warehouse ,Online ,Inventory ,Asset ,Inventory ,Distribution
,Inventory ,Mobile ,Inventory ,Web based ,Warehouse ,MRP ,Warehouse ,Mobile ,Warehouse ,Tracking ,โปรแกรม ,บริการ ,โปรแกรม ,รับซ่อม ,Accounting ,Program
,ERP ,Thai ,POS ,Restaurant ,ERP ,TOP ,โปรแกรม ,บัญชี ,สาขา ,POS ,Retail ,POS ,Best ,ERP ,Manufacturing ,ERP ,Best ,โปรแกรม ,ขาย ,วางแผน ,ผลิต
,MRP ,โปรแกรม ,บัญชี ,สำเร็จรูป ,ระบบ ,คลังสินค้า,WMS ,โปรแกรม ,ผลิต ,โปรแกรม ,คลังสินค้า ,ERP ,System ,โปรแกรม ,โรงงาน ,โปรแกรม ,จัดซื้อ ,โปรแกรม ,อู่ซ่อมรถ
,โปรแกรม ,ระบบบัญชี ,Accounting ,Web Based ,POS ,Software ,POS ,Stock ,โปรแกรม ,ขายปลีก ,ERP ,ซอฟต์แวร์ ,Warehouse ,Web based ,Workflow ,Software
,โปรแกรม ,บริหารงาน ,Accounting ,Software ,Thai ,POS ,Application ,ซอฟต์แวร์ ,คลังสินค้า ,WMS ,System ,โปรแกรม ,อะไหล่ ,โปรแกรม ,พิมพ์บิล ,โปรแกรม ,งานซ่อม
,Accounting ,MRP ,โปรแกรม ,บัญชี ,ดีที่สุด ,โปรแกรม ,บัญชี ,สรรพากร ,MRP ,Online ,POS ,Solution ,POS ,Web Based ,Point of Sale ,โปรแกรม ,Warehouse ,Control
,Inventory ,Barcode ,Inventory ,RFID ,Warehouse ,Barcode ,Warehouse ,RFID ,ระบบ ,กระจายสินค้า ,ซอฟต์แวร์ ,อะไหล่ ,โปรแกรม ,บริหารองค์กร ,โปรแกรม ,บิลขาย
,โปรแกรม ,บัญชี ,POS ,โปรแกรม,โปรแกรม ERP ,ซอฟต์แวร์ ,บัญชี ,บริหาร ,ผลิต ,บริหาร ,คลังสินค้า ,POS ,Thai ,POS ,หน้าร้าน ,โปรแกรม ,สั่งซื้อ ,MRP ,Planning ,MRP ,วางแผน
,POS ,iPad ,ERP ,Application ,โปรแกรม ,บัญชี ,Web Based ,โปรแกรม ,บัญชี ,ไทย ,MRP ,System ,MRP ,Manufacturing ,MRP ,Program ,MRP ,Package ,MRP ,ดีที่สุด
,MRP ,TOP ,MRP ,Production ,POS ,ERP ,ERP ,Web Based,ซอฟต์แวร์ ERP,ERP ,สรรพากร ,WMS ,Software ,Warehouse ,Cloud ,Inventory ,Cloud
,Inventory ,ERP ,Warehouse ,ERP ,WMS ,ดีที่สุด ,WMS ,Thai ,MRP ,โปรแกรม ,MRP ,ระบบ ,โปรแกรม ,บัญชี ,ออนไลน์ ,MRP ,Software ,POS ,หลายสาขา ,ERP ,MRP
,POS ,Cloud ,Accounting ,Program ,Thai ,MRP ,ERP ,MRP ,ซอฟต์แวร์ ,MRP ,Thai ,POS ,ดีที่สุด ,ERP ,ดีที่สุด ,ERP ,บัญชี ,WMS ,Online ,WMS ,Program ,WMS ,Web Based
,WMH ,Thai ,โปรแกรม ,บัญชี ,Cloud ,MRP ,Cloud ,POS ,คลังสินค้า, it, information technology

ธุรกิจไอที IT

Software Solution

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลังและ
ระบบซื้อขายภายในองค์กรสำหรับธุรกิจไอที

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

โปรแกรมบริหารงานร้านคอมพิวเตอร์ ซื้อ ขาย ซ่อม ระบบบริหารงานขาย ซ่อม จัดการคลังสินค้า คุมสต็อกสินค้าไอที ออนไลน์ รู้ยอดขายทันที แม่นยำ Cloud IT Software Solutions for Computer Hardware Distributor, Stock Control Online, Service Center, SaaS, Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real Time, โปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมคลังสินค้า, โปรแกรมสต็อก, โปรแกรมขายสินค้า, โปรแกรมเปิดบิล
คุม Serial number สินค้ารายตัวและรองรับระบบ RFID
เตือนทันทีหากมี Serial ซ้ำหรือไม่มี Serial ในการรับเข้า โอน ขาย
หน้าเปิดบิลขายมี Feature ช่วย Auto Completed Code, Serial เตือนทันทีหากยิง Serial ที่ไม่มีในระบบ
รับประกันความเร็วในการ ยิงรัว Serial รับเข้า โอน ขาย กล้าท้าพิสูจน์! ไม่มี Cloud/Webbased Application ใดทำได้
Multi Branch Multi Warehouse รองรับการบริหารจัดการหลายสาขา หลายคลังสินค้า เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขาคลังสินค้า*
สามารถกำหนดกลุ่มสินค้าได้หลากหลายแบบลำดับชั้น รองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมากและขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ เหมาะสำหรับสินค้าที่มีรายละเอียดมากและซับซ้อน
สามารถเพิ่มคุณลักษณะสินค้าได้เองไม่จำกัด เช่น ยี่ห้อ สเปค รุ่น
รองรับ Sale BOM, Product BOM สำหรับทำสินค้าชุดส่วนประกอบ
Real Time Inventory Level Checking สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าของทุกคลังสินค้าคงเหลือได้ตลอดเวลา ทันที เที่ยงตรง
Receiving Check System มีขั้นตอนการตรวจรับสินค้าจากการสั่งซื้อ แสดงสถานะการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง เพื่อเป็นมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าก่อนรับเข้าคลังสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายคลัง
สามารถทำ Partial Receive รับเข้าเพียงบางส่วน ถ้าเป็นโปรแกรมอื่นต้องรับเข้าสินค้าทั้งก้อนทำให้สินค้าไม่ครบติดตามลำบาก
แสดงสถานะการตรวจรับสินค้าเข้า-ตัดจ่ายออก ง่ายต่อการตรวจสอบ
Product Minimum Stock สามารถกำหนดปริมาณสินค้าคงเหลือขั้นต่ำเพื่อออกเป็นรายงาน Minimum Stock
Barcode Support เชื่อมต่ออุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดช่วยการยิงรับเข้าสินค้า จ่ายสินค้าออก
Variety Costing Support รองรับการตั้งค่าการคิดคำนวณต้นทุนตามวิธีมาตรฐานหลายวิธี อาทิ Average, FIFO, LIFO, Specific Cost (ต้นทุนรายตัว Serial สินค้า)
ระบบรองรับการปรับปรุงสินค้าแบบจำนวน – ต้นทุน อันอาจเกิดเหตุการณ์จริงในการทำงาน
Customer Credit Limit สามารถควบคุมการให้เครดิต กำหนดวงเงินของลูกค้าแต่ละรายได้
Cash – Credit Payment Type Support รองรับระบบขายสด – ขายเชื่อ
Multiple Payment Method สามารถบันทึกชำระเงินได้ทั้งเงินสด บัตรเครดิต หรือผสมกันได้ต่อการรับชำระแต่ละครั้ง เพิ่มความยืดหยุ่นในการขายสินค้า และอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ลูกค้า
Price & Discount System เชื่อมโยงกับ Pricing Module และ Customer Type โดยโปรแกรมคำนวณราคา-ส่วนลดให้อัตโนมัติตามรหัสลูกค้า และบันทึกส่วนลดต่อรายการสินค้าและส่วนลดทั้งบิลได้ทั้งจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์ (%)
สามารถกำหนดราคาขายห้ามต่ำกว่าต้นทุนหรือต่ำกว่าราคาที่กำหนดได้
Variety Tax Support รองรับการขายสินค้าทั้งประเภทที่มี VAT และไม่มี VAT และเลือกภาษีขายได้หลายระดับ
ไม่ต้องทำ Re-index หรือ Sync ข้อมูลคลังสินค้าทุกวัน เพราะระบบ etoday Cloud ทำงานแบบ Online Real Time

Features

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

Feature ช่วยสนับสนุนการทำงาน

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • Various Address Setting เปลี่ยนชื่อที่อยู่สำหรับพิมพ์หัวบิลเอกสารได้เอง
 • Feature Copy Document ช่วยให้ทำงานสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลเอกสารใหม่
 • VAT เพิ่มและแก้ไขอัตราภาษีได้เอง เช่น 3%, 7%, 10% เป็นต้น
 • โปรแกรมเป็น Flexible WorkFlow ช่วยจัดระบบการทำงานในองค์กรให้เป็นไปตามขั้นตอน ช่วยป้องกันความผิดพลาด
 • Work Force Task List แสดงสถานะงานค้าง ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องดำเนินการ
 • Time Stamp บันทึกชื่อผู้ทำงาน สถานะและเวลา ทำให้ทราบทุก Process การทำงานว่า ณ ขณะนั้น งานอยู่ที่หน้าที่รับผิดชอบของใคร สถานะงานใด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากร
 • มี Webboard กระดานสนทนาภายในองค์กร
 • มี iChat ระบบสนทนาภายในองค์กร
 • Information Zone ส่วนแสดงข้อมูลการใช้งานขณะนั้น อาทิ ชื่อผู้ใช้งาน, สาขา, คลังสินค้าที่ใช้งานอยู่, วัน – เวลาปัจจุบันจากเครื่อง Server, แสดง ip address ของเครื่องผู้ใช้งาน ง่ายต่อการตรวจสอบระบบเครือข่ายภายในเบื้องต้น
 • Keyboard Shortcuts อำนวยความสะดวก อาทิ Ctrl + S Submit บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ, Ctrl + R เพื่อ Reset ยกเลิกค่าที่กำหนดหรือข้อมูลที่กรอกแล้วกลับไปใช้ค่าเดิม, Ctrl + D เพื่อ Delete ลบข้อมูล เป็นต้น
 • กำหนดให้ตั้งราคาทั้งกลุ่มสินค้าได้ เช่น ตั้งราคาแผ่น DVD ใน Category ทุกตัวให้เท่ากัน (Config)
 • หน้าเปิดบิลขายกำหนดให้เปลี่ยนใช้ราคาเดียวกันสำหรับรหัสสินค้าเดียวกันอัตโนมัติ (Config)
 • สามารถ Save บิลชั่วคราวแล้วเปิดบิลให้ลูกค้ารายอื่น และเรียกบิลใบเดิมกลับมาแก้ไขต่อได้
 • หน้าเปิดบิลต่างๆ มี Feature Auto Completed เช่น รหัสลูกค้า รหัสสินค้า Barcode
 • ตรวจสอบยอด Stock สินค้าได้ทันทีที่หน้าขาย และ Lock สินค้าให้ลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าต้องได้สินค้าแน่นอน
 • แก้ไขรายละเอียดสินค้า ราคาขาย ได้ทันทีโดยไม่ต้องปิดหน้าจอของการขายที่ค้างอยู่
 • Barcode Scanner รองรับระบบบาร์โค้ดเพื่อการขายที่รวดเร็ว
 • ค้นหาลูกค้า, เจ้าหนี้ ด้วยเงื่อนไขหลากหลาย อาทิ รหัส ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ อีเมล์ โดยไม่ต้องปิดหน้าเปิดบิลที่ค้างอยู่
 • รายงานทุกตัวสามารถ Consolidate ระหว่างคลังสินค้าได้
 • รายงานทุกตัวสามารถ Save เป็นไฟล์ PDF และ Export เป็น File Excel
 • เอกสารสามารถ Save เป็นไฟล์ PDF เพื่อส่ง Email ได้

Feature สำหรับบริหารจัดซื้อ

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • การเปิดใบสั่งซื้อสินค้า
  • Last Price Comparison แสดงราคาล่าสุดที่สั่งซื้อ เพื่อช่วยจำและการต่อรองในการสั่งซื้อ
  • Purchase Request Reference Support สามารถอ้างอิงใบขอซื้อมาแก้ไขหรือเพิ่มเติมเพื่อบันทึกเป็นใบสั่งซื้อ
  • Many to One System สามารถอ้างอิงใบขอซื้อหลายใบมาเปิดรวมในใบสั่งซื้อเดียวกัน
  • สามารถระบุคลังสินค้าที่รับเข้าในใบสั่งซื้อ เป็นการกระจายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน
  • Pending Purchase Feature – Status Tracking แสดงสถานะของใบขอซื้อและใบสั่งซื้อ ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตาม
  • มี Feature ให้เลือกได้ว่า Invoice ที่ Supplier เปิดมารวม VAT (VAT Included) หรือยังไม่ได้รวม ซึ่งโปรแกรมจะทำการคำนวณราคาให้
  • สามารถแก้ไขใบสั่งซื้อได้ตราบที่ยังไม่มีการรับเข้า เพื่อความยืดหยุ่นในเรื่องการสั่งสินค้าซึ่งอาจไม่ได้ตามจำนวนที่สั่งซื้อไป
  • แสดงสถานะของการรับเข้าจากการสั่งซื้อ ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตาม
 • รายงานช่วยบริหารด้านจัดซื้อ สรุปการซื้อสินค้าตามเจ้าหนี้ ตามกลุ่มสินค้า หรือสรุปรวมรหัส โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการค้นหาได้
  • รายงานการซื้อสินค้า
  • รายงานสินค้าค้างรับ

Feature สำหรับบริหารงานขาย

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • การเปิดใบกำกับภาษีเต็มรูป
  • ระบบแสดงราคาขายและส่วนลดตามกลุ่มลูกค้าให้อัตโนมัติ
  • Many to One System สามารถอ้างอิงใบจองสินค้าหลายใบมาเปิดรวมในบิลขายใบเดียวกัน
  • สามารถกำหนดจำนวนขายขั้นต่ำได้
  • ตั้งค่าเตือนราคาขายขั้นต่ำและห้ามขายต่ำกว่าต้นทุนหรือราคาที่กำหนด
  • โปรแกรมคำนวณราคารวมและเงินทอนอัตโนมัติ
  • แก้ไขรายละเอียดสินค้า ราคาขาย ได้ทันทีโดยไม่ต้องปิดหน้าจอของการขายที่ค้างอยู่
  • สามารถใส่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมลงใบบิลซื้อหรือบิลขายได้ เช่น ค่าขนส่ง
  • ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินเต็มรูป สามารถ Save เป็น PDF พิมพ์ให้ลูกค้าได้
  • สามารถป้อนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมลงใบบิลซื้อหรือบิลขายได้ เช่น ค่าขนส่ง
 • มีรายงานการขายสินค้าประจำวัน พิมพ์นำส่งเมื่อสิ้นวัน แสดงยอดการขายตามวิธีชำระเงิน
  • รายงานการขายสินค้า แสดงตามพนักงานขาย, ดูยอดขายตามช่วงเวลา เช่น วันที่ 25/4/2012 เวลา 06.00 – 14.00 น. เป็นต้น
  • รายงานลูกหนี้บันทึกประจำวัน รวบรวมประวัติการขายสินค้าตาม Invoice โดยแสดงรายละเอียดจำนวนเงินแยกตามการชำระเงิน ช่วยในการตรวจสอบรายรับ ณ สิ้นวัน
 • กำหนดราคาขายและของแถม
  • สามารถกำหนดราคาขายตามกลุ่มลูกค้าได้เอง
  • Discount System กำหนดส่วนลดเป็น เปอร์เซ็นต์, จำนวน ตามกลุ่มลูกค้า
  • กำหนดของแถมและโปรโมชั่น เช่น ซื้อ Notebook 1 เครื่อง แถม Mouse 1 อันและ Mouse Pad 1 แผ่น หรือ ซื้อคอมพิวเตอร์ประกอบ 1 ชุด แถมบริการตรวจเครื่องฟรี 3 ครั้ง เป็นต้น

Feature สำหรับบริหารคลังสินค้า

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • สินค้าคงเหลือ
  • รายงานสินค้าคงเหลือตามเจ้าหนี้ SN แสดงต้นทุน แสดงข้อมูลต้นทุนแต่ละเจ้าหนี้ ช่วยวิเคราะห์วางแผนตัดสินใจสั่งซื้อครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้น
  • รายงานอายุสินค้ารายตัว สามารถค้นหาแบบเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไข สั่งค้นหาจาก Serial, ประเภทสินค้า, Barcode, รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, Lot และคุณสมบัติต่างๆ เช่น Brand, Vendor, Spec แสดงผลรวดเร็ว
 • ความเคลื่อนไหวสินค้า
  • สามารถตรวจสอบประวัติและติดตามการเคลื่อนไหวสินค้าราย Serial
   • รายการเคลื่อนไหวสินค้าตาม Serial Number แสดงวันที่ – เวลา รับเข้าและจ่ายออกสินค้า
   • รายงานเคลื่อนไหวสินค้าตาม Serial Number
  • สามารถกำหนดต้นทุนสินค้ารายตัว Serial (Specific Cost) ทำให้รู้ต้นทุนและกำไรรายชิ้น
   • รายงานกำไรขั้นต้น

 Feature สำหรับ Package นี้

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • Real Time Consolidate Multi Branches Multi Warehouses
  • บริหารองค์กรด้วยโครงสร้าง 1 บริษัท 1 สาขา 3 คลังสินค้า ข้อมูลเชื่อมต่อระหว่างสาขาและคลังทันที*
  • สามารถซื้อสาขาและคลังสินค้าเพิ่มได้โดยคิดสาขาละ 400 บาท/เดือน และคลังสินค้าละ 100 บาท/เดือน
  • Standard Disk Space 3 GB
 • จำนวน 3 Users สำหรับเข้าใช้งานในระบบ
  • Non-Concurrent Users
  • สามารถซื้อ User เพิ่มได้โดยคิด User ละ 250 บาท/เดือน
 • Module & Feature
  • Basic Module IC, PR, PO, QT, SO, BI
   • Module พื้นฐาน ได้แก่ คลังสินค้า, ใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ใบเสนอราคา, ใบจองสินค้า, เปิดบิลขายสินค้า
   • กำหนดประเภทสินค้า (Category) ได้ไม่จำกัด
  • POS เปิดใบกำกับภาษีอย่างย่อสำหรับขายสินค้าหน้าร้าน
  • Pricing ระบบกำหนดราคาขายและส่วนลดตามกลุ่มลูกค้า
  • Property Assignment กำหนดคุณสมบัติสินค้าได้เองไม่จำกัดถึง 5 กลุ่ม
   • Brand, Label, VPG (Vendor Product Group), Format, Model (สามารถเปลี่ยนชื่อได้)
  • Serial Control Support
 • Backup Service *Optional
  • Auto Cloud Eflowsys Backup Schedule Monthly/Site สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายเดือน: รับประกันฐานข้อมูลไม่สูญหาย
  • Auto Cloud Eflowsys Server Backup/Site (Up time Guarantee 15 Min)

ตัวอย่างแบบฟอร์มและรายงาน

Pay per Use

ค่าบริการรายเดือนโปรแกรม ERP Online บริหารสต็อค ซื้อขาย เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เนต การันตีคุณภาพด้วยรางวัลระดับโลก

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • etoday Cloud เป็น Software ERP รายแรกรายเดียวของไทยที่ Microsoft คัดเลือกให้ Run on Windows Azure (Microsoft Regional Data Center Singapore)
 • รางวัลระดับโลก Intel® Better Code Developer Challenge (December 2010)
 • รางวัลระดับโลก Intel Fast Track Experience Winner 2010 ณ Intel Developer Forum (IDF) 2010 San Francisco (September 2010) 1 ใน 7 Intel Grand Prize Winner “Intel Multi-Core Technology Utilization 2010 Competition” ที่ Intel® เชิญเข้าร่วม Intel Developer Forum (IDF) 2010 San Francisco
 • รางวัลระดับเอเชียแปซิฟิค Intel® Software Optimization and Improvement (June 2010)
 • ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าด้วย Cloud Service ผ่าน iPod, iPhone, iPad ของบริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด ได้รับทุนรางวัลจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ในการประกวด ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา เมื่อ 9 ธันวาคม 2554
 • Mobile Token SaaS: ระบบยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านจากมือถือ และ Price Label Control Center (QR Code on Cloud): ระบบสร้างป้ายราคาสินค้าแบบ QR Code บนคลาวด์ ของ Eflowsys ได้รับรางวัลซอฟด์แวร์ดีมีนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 13 ธันวาคม 2554, 16 มกราคม 2555 ตามลำดับ
 • ISO29110 มาตรฐานสากลระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 • เป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร เลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ 0515

Customer Benefit : ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ ประหยัดสุดคุ้ม

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • SAVE Hardware Server Cost (Minimum PC Spec) = 30,000 Baht
  • ไม่ต้องลงทุนเครื่อง Server
 • SAVE Backup Server (Min. PC Spec) & Backup Scheme Cost (If Any) = 30,000 Baht
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านระบบสำรองฐานข้อมูล เพราะ etoday Cloud ดำเนินการให้
 • SAVE Hardware & Software Maintenance Service Cost 800 Baht x 12 Months = 9,600 Baht
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • SAVE IT Staff Cost (1 Staff/Year) 9,500 Baht x 12 Months = 114,000 Baht
  • ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ไอทีดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • SAVE Software Server and Database License (Windows Server + SQL 2008) = 50,000 Baht
  • ประหยัดค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยคุณได้สิทธิ์ใช้แต่ไม่ต้องลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ อย่าง License Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server
 • SAVE Software Maintenance Agreement Contract (Base On Minimum 500,000 x 12%) = 60,000 Baht
  • ไม่มีค่าสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์รายปี
 • SAVE Implementation Time + Cost (1 Staffs/5 Months = 40 Man/Days) 12,000 Baht x 40 Man/Days = 480,000 Baht
  • ประหยัดเวลาและค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการคำปรึกษาขึ้นระบบ
 • SAVE Other Expense (ex. Electricity Charge) 150 Baht x 12 Months = 1,800 Baht
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ เช่น ค่าไฟในการเปิดเครื่อง Server

Condition

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • Standard Application without any Customization
  • ใช้งานตามค่ามาตรฐานของระบบ ไม่มีการ Customize ได้แก่ ปรับปรุงรูปแบบหน้าตา ลักษณะการใช้งาน หรือโครงสร้างโปรแกรม, แบบฟอร์มพิเศษเพิ่มเติม, รายงานพิเศษเพิ่มเติม เป็นต้น
 • Pay per Use
  • สามารถเลือกเปลี่ยน Package เพิ่ม Module ตามการใช้งานได้ โดยเสนอราคาเพิ่ม
 • Software Update Version Free
  • ซอฟท์แวร์ได้รับการพัฒนาและบำรุงให้ทันสมัยเสมอ ฟรี!

Service & Support

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • DIY – Do It Yourself Concept
  • โปรแกรมใช้งานง่าย สามารถศึกษาและใช้งานได้ด้วยตนเองทันที
 • Help Online Update
  • สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานจากคู่มือออนไลน์
 • Support by email, etoday eChat and Phone Call Only
  • ทีมงานยินดีให้บริการตอบคำถามผ่าน email, etoday eChat และโทรศัพท์
 • No Onsite Service
 • Implement, Consult, Training upon Request with Charge
  • สามารถซื้อคอร์สฝึกอบรม บริการให้คำปรึกษา แนะนำการขึ้นระบบเพิ่มเติมได้ถ้าต้องการ
 • Service Time Mon – Fri Office Hours 8:30 – 17:30
Scroll to Top