ระบบ POS, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Point of Sale, POS online, จัดการหลายสาขา

ระบบ POS, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Point of Sale, POS online, จัดการหลายสาขา

ระบบ POS, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS
Point of Sale, POS online โปรแกรมบริหารงานธุรกิจรองเท้า ,เสื้อผ้า ,ระบบซื้อ ,ขาย ,คุมสต็อก ,คลังสินค้า, ออนไลน์ , รู้ยอดขายทันที แม่นยำ
,Cloud Fashion Software Solutions for Shoes, Shirt, Stock Control Online, SaaS,
Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real
Timeโปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม
Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมคลังสินค้า
, โปรแกรมสต็อก, โปรแกรมขายสินค้า, โปรแกรมเปิดบิลร้องเท้า,ถุงเท้า,โปรแกรมอะไหล่,โปรแกรมอะไหล่ยนต
์,โปรแกรมขายอะไหล่รถโปรแกรมคุมสต็อกอะไหล่,โปรแกรมคุมสต็อกรถ,โปรแกรมจัดการคุมสต็อกอะไหล่,โปรแกรมบริหารร้านขายอะไหล่,โปรแกรมสำหรับธุรกิจยานยนต์,
โปรแกรมอู่ซ่อมรถและศูนย์บริการ,ซอฟต์แวร์อะไหล่,Cloud Autoparts Software
Solutions,Auto Parts Software,Auto Part Software,Auto Parts Store
Software,Automotive Software, Auto Parts SaaS,Vehicle Software,Automobile
Software,โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมฝากขาย,โปรแกรม POS ออนไลน์,โปรแกรมขายหน้าร้าน,โปรแกรม
Point of Sale,โปรแกรม POS Online,Consignment, โปรแกรมขายปลีก,โปรแกรมคลังสินค้า,โปรแกรมสต็อก,
โปรแกรมเปิดบิล ,โปรแกรม ERP Cloud , โปรแกรม cloud , ระบบ ERP, โปรแกรมบัญชี Online Accounting , โปรแกรมบริหารคลังสินค้า ,
Warehouse Management , Inventory Control Software , โปรแกรมอะไหล่ยนต์ , ขายอะไหล่รถ ,
Autopart , ซอฟต์แวร์ออนไลน์ , ระบบ POS Online , Point of Sale ,Workflow
Management, ERP,Cloud, ระบบ ERP,ERP Software,ERP Program,Program ERP,System,ERP
Online ,Cloud Computing,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป,Accounting Software,ERP
Accounting, Software Online,Accounting Software, โปรแกรมบริหารคลังสินค้า,โปรแกรม
Inventory Management,Warehouse Management,Warehouse Management System,Warehouse
Management Software, Online Inventory System,Inventory Control Software,Online
Inventory Software,Online Inventory Management ,Automotive Software,Software
Autopart, Vehicle Software,Auto Part, Store Software ,โปรแกรม Point
of Sale ,POS online , Workflow Management
System,Workflow Management Software,ธุรกิจไอที IT,it,โปรแกรม it,คงคลัง , โปรแกรม คลัง , โปรแกรมคงคลัง , สต๊อค คลัง
,Enterprise ,Resource ,Planning ,โปรแกรม ,จัดการ ,ERP ,Implementation ,Inventory
,Tracking ,Warehouse ,Distribution ,Inventory ,MRP ,Workflow ,Program ,POS
,System ,Inventory ,Management ,ERP ,Module,cloud application, ,Accounting
,Online ,โปรแกรม ,ธุรกิจบริการ ,ERP ,Solution ,ERP ,Enterprise,inventory
management ,Inventory ,Software ,Inventory ,Online ,Accounting ,ERP ,Material
,Requirement ,Planning ,โปรแกรม ,ขายส่ง ,Inventory ,ERP ,Financial ,ERP
,SME ,ERP ,Inventory ,Inventory ,System ,Warehouse ,Online ,Inventory ,Asset
,Inventory ,Distribution ,Inventory ,Mobile ,Inventory ,Web based ,Warehouse
,Warehouse ,Mobile ,Warehouse ,Tracking ,โปรแกรม ,บริการ ,โปรแกรม ,รับซ่อม
,Accounting ,Program ,ERP ,Thai ,Restaurant ,ERP ,TOP ,โปรแกรม ,บัญชี ,สาขา
,Retail ,Best ,ERP ,Manufacturing ,ERP ,Best ,โปรแกรม ,ขาย ,วางแผน ,ผลิต
,โปรแกรม ,บัญชี ,สำเร็จรูป ,ระบบ ,WMS ,โปรแกรม ,ผลิต ,โปรแกรม
,ERP ,System ,โปรแกรม ,โรงงาน ,โปรแกรม ,จัดซื้อ ,โปรแกรม ,อู่ซ่อมรถ ,โปรแกรม ,ระบบบัญชี
,Accounting ,Web Based ,Software ,Stock ,โปรแกรม ,ขายปลีก ,ERP ,ซอฟต์แวร์
,Warehouse ,Web based ,Workflow ,Software ,โปรแกรม ,บริหารงาน ,Accounting
,Software ,Thai ,Application ,ซอฟต์แวร์ ,WMS ,System ,โปรแกรม
,อะไหล่ ,โปรแกรม ,พิมพ์บิล ,โปรแกรม ,งานซ่อม
,Accounting ,โปรแกรม ,บัญชี ,โปรแกรม ,บัญชี ,สรรพากร ,Online
,Solution ,Web Based ,Point of Sale ,โปรแกรม ,Warehouse ,Control
,Inventory ,Barcode ,Inventory ,RFID ,Warehouse ,Barcode ,Warehouse ,RFID ,ระบบ
,กระจายสินค้า ,ซอฟต์แวร์ ,อะไหล่ ,โปรแกรม ,บริหารองค์กร ,โปรแกรม ,บิลขาย ,โปรแกรม ,บัญชี
,โปรแกรม,โปรแกรม ERP ,ซอฟต์แวร์ ,บัญชี ,บริหาร ,ผลิต ,บริหาร
,Thai ,หน้าร้าน ,โปรแกรม ,สั่งซื้อ ,Planning ,วางแผน
,iPad ,ERP ,Application ,โปรแกรม ,บัญชี ,Web Based ,โปรแกรม ,บัญชี ,ไทย
,System ,Manufacturing ,Program ,Package ,TOP
,Production ,ERP ,ERP ,Web Based,ซอฟต์แวร์ ERP,ERP ,สรรพากร ,WMS
,Software ,Warehouse ,Inventory ,Inventory ,ERP ,Warehouse ,ERP
,WMS ,WMS ,Thai ,โปรแกรม ,ระบบ ,โปรแกรม ,บัญชี ,ออนไลน์
,Software ,จัดการหลายสาขา ,ERP ,Accounting ,Program ,Thai
,ERP ,ซอฟต์แวร์ ,Thai ,ERP ,ERP ,บัญชี ,WMS
,Online ,WMS ,Program ,WMS ,Web Based ,WMH ,Thai ,โปรแกรม ,บัญชี
,Cloud

โปรแกรมขายหน้าร้าน POS Online

Software Solution

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

โปรแกรมขายหน้าร้าน POS Online ระบบ POS,
โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Point of Sale, POS online

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

ระบบ POS, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Point of Sale, POS online, จัดการหลายสาขา
เปิดหน้าจอขายได้หลายหน้าจอพร้อมกัน กรณีลูกค้ายังซื้อสินค้าไม่เรียบร้อย สามารถเปิดขายสินค้าให้คนต่อไปได้และกลับมาหน้าจอขายของลูกค้ารายเดิมได้
รองรับระบบบาร์โค้ด ใช้ Barcode Scanner ยิงตัดจ่ายสินค้าทันที เปิดบิลขายรวดเร็ว
สามารถพิมพ์ Barcode, QR Code ติดที่ตัวสินค้า หรือชั้นวางสินค้า ฯ
สามารถกำหนดขนาดกระดาษพิมพ์บาร์โค้ดได้เอง
กำหนดขนาดดวงสติกเกอร์บาร์โค้ด จำนวนดวงต่อแถวต่อคอลัมน์ และจำนวนการพิมพ์ได้เอง
กรณีมีหลายสาขา ประโยชน์สูงสุดในการทำงานแบบรวมศูนย์ ควบคุมข้อมูลสินค้ากำหนดราคาจากส่วนกลางและกระจายออกผ่าน Internet แบบ Real time
พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ Tax Invoice (ABB)
พิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูป (ระบบยกเลิกใบกำกับภาษีอย่างย่อเป็นเต็มรูปให้อัตโนมัติ ถูกต้องตามหลักการ)
เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ Thermal Printer สำหรับพิมพ์ Slip ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
รองรับเครื่องพิมพ์ได้ทุกรุ่น รวมถึงเครื่องพิมพ์แบบ Thermal
สามารถ Save บิลเป็น PDF สำหรับส่งให้ลูกค้าทาง E – mail ได้
รองรับระบบขายสด (Cash) – ขายเชื่อ (Credit)
สามารถกำหนดกลุ่มลูกค้าได้เองหลากหลาย อาทิ
ลูกค้าหน้าร้านทั่วไป
ลูกค้าประจำเงินสด
ลูกค้าสมาชิก
Pricing & Promotion ระบบตั้งราคาและกำหนดโปรโมชั่น
กำหนดได้ว่ากลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มจะได้กลุ่มราคาใด ส่วนลดเท่าไร ในหน้าเปิดบิลจะขึ้นราคาให้เองอัตโนมัติ
Free Goods กำหนดสินค้าของแถมตามช่วงเวลา เช่น ซื้อ 2 แถม 1 ตั้งแต่วันที่ DD/MM/YY – DD/MM/YY
สามารถค้นหาสินค้าจาก Barcode, รหัสสินค้า, Serial Number, ชื่อสินค้า, ประเภทสินค้า, คุณสมบัติอื่นๆ เช่น ขนาด สี ฯ
มีระบบสินค้าทดแทน เพื่อเสนอขายสินค้าตัวอื่นแทน
Real Time Sell Level Checking สามารถตรวจสอบยอดขายได้ตลอดเวลา ทันที เที่ยงตรง
Stock Update Real Time ตัดสต็อคสินค้าถูกต้อง ทันที
ระบบ Check Stock Real Time เตือนสินค้าต่ำกว่า Minimum Stock ด้วยรายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
บิลสามารถบันทึกรายการสินค้าได้ไม่จำกัด
สามารถลบรายการสินค้าหรือรหัสสินค้าที่ไม่ต้องการในหน้าบิลขายได้ทันที
สามารถกรอกจำนวนแจ้งหนี้ในหน้าเปิดบิลขายได้เองตามต้องการ
รองรับส่วนลดต่อรายการสินค้าได้ทั้งจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์ (%)
สามารถใส่ส่วนลดรวมท้ายบิล ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมได้ เช่น ค่าธรรมเนียม
โปรแกรมคำนวณราคารวมและเงินทอนอัตโนมัติ
รองรับสินค้าทั้งประเภทที่มี VAT และไม่มี VAT และเลือกภาษีขายได้หลายระดับ อาทิ 0%, 3%, 5%,7%, 10% โดยโปรแกรมคำนวณให้อัตโนมัติ สามารถเพิ่มภาษีได้เอง
สามารถบันทึกชำระเงินได้ทั้งเงินสด บัตรเครดิต หรือผสมกันได้
ตั้งค่ามาตรฐานวิธีรับชำระเงินในหน้าเปิดบิลขายให้อัตโนมัติ เช่น เงินสด เป็นต้น
สามารถตรวจสอบประวัติการรับชำระเงินของแต่ละบิลได้ทันที
สามารถตรวจสอบบิลย้อนหลังได้ทุกใบ รวมทั้งบิลที่ถูกยกเลิกไปแล้วด้วยระบบ ดูบิลขายตามช่วงเวลา
มีรายงานสรุปยอดขาย สำหรับนำส่งพร้อมเงินสิ้นวัน
รายงานการขายสินค้ามีข้อมูลหลากหลายมิติช่วยวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการขาย ทำตลาด อาทิ
กลุ่มลูกหนี้
กลุ่มสินค้า
พนักงานขาย
พนักงานขาย(แยกตามสินค้า)
พนักงานขาย(ใบกำกับภาษี)
พนักงานขาย(กลุ่มสินค้า)
รหัสสินค้า
รหัสสินค้า(แบบสรุปรวมรหัส)
รายการใบกำกับภาษี
ลูกหนี้รายตัว
ลูกหนี้รายตัว(แบบสรุปรวมรหัส)
รายงานทุกตัวสามารถกำหนดช่วงเวลาในการดูข้อมูลได้ วัน, เดือน, ปี, ช่วงเวลา เช่น วันที่ 25/4/2012 ถึง 25/4/2012 เวลา 06.00 – 14.00 น. เป็นต้น
รายงานแสดงกำไรจากการขายสินค้ารายบิล รายสินค้า ฯ
รายงานทุกตัวสามารถ Save เป็นไฟล์ PDF และ Export เป็น ไฟล์ Excel

Features

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

Feature ช่วยสนับสนุนการทำงาน

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • Various Address Setting เปลี่ยนชื่อที่อยู่สำหรับพิมพ์หัวบิลเอกสารได้เอง
 • Feature Copy Document ช่วยให้ทำงานสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลเอกสารใหม่
 • VAT เพิ่มและแก้ไขอัตราภาษีได้เอง เช่น 3%, 7%, 10% เป็นต้น
 • โปรแกรมเป็น Flexible WorkFlow ช่วยจัดระบบการทำงานในองค์กรให้เป็นไปตามขั้นตอน ช่วยป้องกันความผิดพลาด
 • Work Force Task List แสดงสถานะงานค้าง ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องดำเนินการ
 • Time Stamp บันทึกชื่อผู้ทำงาน สถานะและเวลา ทำให้ทราบทุก Process การทำงานว่า ณ ขณะนั้น งานอยู่ที่หน้าที่รับผิดชอบของใคร สถานะงานใด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากร
 • มี Webboard กระดานสนทนาภายในองค์กร
 • มี iChat ระบบสนทนาภายในองค์กร
 • Information Zone ส่วนแสดงข้อมูลการใช้งานขณะนั้น อาทิ ชื่อผู้ใช้งาน, สาขา, คลังสินค้าที่ใช้งานอยู่, วัน – เวลาปัจจุบันจากเครื่อง Server, แสดง ip address ของเครื่องผู้ใช้งาน ง่ายต่อการตรวจสอบระบบเครือข่ายภายในเบื้องต้น
 • Keyboard Shortcuts อำนวยความสะดวก อาทิ Ctrl + S Submit บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ, Ctrl + R เพื่อ Reset ยกเลิกค่าที่กำหนดหรือข้อมูลที่กรอกแล้วกลับไปใช้ค่าเดิม, Ctrl + D เพื่อ Delete ลบข้อมูล เป็นต้น
 • กำหนดให้ตั้งราคาทั้งกลุ่มสินค้าได้ เช่น ตั้งราคาแผ่น DVD ใน Category ทุกตัวให้เท่ากัน (Config)
 • หน้าเปิดบิลขายกำหนดให้เปลี่ยนใช้ราคาเดียวกันสำหรับรหัสสินค้าเดียวกันอัตโนมัติ (Config)
 • สามารถ Save บิลชั่วคราวแล้วเปิดบิลให้ลูกค้ารายอื่น และเรียกบิลใบเดิมกลับมาแก้ไขต่อได้
 • หน้าเปิดบิลต่างๆ มี Feature Auto Completed เช่น รหัสลูกค้า รหัสสินค้า Barcode
 • ตรวจสอบยอด Stock สินค้าได้ทันทีที่หน้าขาย และ Lock สินค้าให้ลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าต้องได้สินค้าแน่นอน
 • แก้ไขรายละเอียดสินค้า ราคาขาย ได้ทันทีโดยไม่ต้องปิดหน้าจอของการขายที่ค้างอยู่
 • Barcode Scanner รองรับระบบบาร์โค้ดเพื่อการขายที่รวดเร็ว
 • ค้นหาลูกค้า, เจ้าหนี้ ด้วยเงื่อนไขหลากหลาย อาทิ รหัส ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ อีเมล์ โดยไม่ต้องปิดหน้าเปิดบิลที่ค้างอยู่
 • รายงานทุกตัวสามารถ Consolidate ระหว่างคลังสินค้าได้
 • รายงานทุกตัวสามารถ Save เป็นไฟล์ PDF และ Export เป็น File Excel
 • เอกสารสามารถ Save เป็นไฟล์ PDF เพื่อส่ง Email ได้

Feature สำหรับบริหารจัดซื้อ

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • การเปิดใบสั่งซื้อสินค้า
  • Last Price Comparison แสดงราคาล่าสุดที่สั่งซื้อ เพื่อช่วยจำและการต่อรองในการสั่งซื้อ
  • Purchase Request Reference Support สามารถอ้างอิงใบขอซื้อมาแก้ไขหรือเพิ่มเติมเพื่อบันทึกเป็นใบสั่งซื้อ
  • Many to One System สามารถอ้างอิงใบขอซื้อหลายใบมาเปิดรวมในใบสั่งซื้อเดียวกัน
  • สามารถระบุคลังสินค้าที่รับเข้าในใบสั่งซื้อ เป็นการกระจายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน
  • Pending Purchase Feature – Status Tracking แสดงสถานะของใบขอซื้อและใบสั่งซื้อ ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตาม
  • มี Feature ให้เลือกได้ว่า Invoice ที่ Supplier เปิดมารวม VAT (VAT Included) หรือยังไม่ได้รวม ซึ่งโปรแกรมจะทำการคำนวณราคาให้
  • สามารถแก้ไขใบสั่งซื้อได้ตราบที่ยังไม่มีการรับเข้า เพื่อความยืดหยุ่นในเรื่องการสั่งสินค้าซึ่งอาจไม่ได้ตามจำนวนที่สั่งซื้อไป
  • แสดงสถานะของการรับเข้าจากการสั่งซื้อ ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตาม
 • รายงานช่วยบริหารด้านจัดซื้อ สรุปการซื้อสินค้าตามเจ้าหนี้ ตามกลุ่มสินค้า หรือสรุปรวมรหัส โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการค้นหาได้
  • รายงานการซื้อสินค้า
  • รายงานสินค้าค้างรับ

Feature สำหรับบริหารงานขาย

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • TAX Invoice/Receipt (ABB)
  • ระบบใบกำกับภาษีอย่างย่อ สามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ด้วยเครื่อง Thermal Printer
  • Reference TAX Invoice (ABB) ระบบอ้างอิงใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อเพื่อเปิดใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินเต็มรูปให้แก่ลูกค้า โดยโปรแกรมจะทำการยกเลิกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อใบนั้นอัตโนมัติ
 • การเปิดใบกำกับภาษีเต็มรูป
  • Barcode Scanner รองรับระบบบาร์โค้ด ตัดจ่ายสินค้าได้ทันทีเพื่อการขายที่รวดเร็ว
  • ระบบแสดงราคาขายอัตโนมัติ
  • สามารถตั้งค่าห้ามแก้ไขราคาในหน้าเปิดบิลขาย
  • ตรวจสอบราคาขายตามกลุ่มลูกค้าได้ที่หน้าจอเปิดบิลขายได้ทันที
  • ตรวจสอบประวัติการขายสินค้าที่หน้าจอเปิดบิลขายได้ทันที
  • ระบบเตือนที่หน้าจอเปิดบิลขาย กรณีสินค้าไม่มีในสต๊อค ระบบจะแจ้งเตือนทันที
  • Sale Discount สามารถกำหนดส่วนลดรายตัวได้ทั้ง 2 แบบ คือแบบ ลดเปอร์เซ็นต์ หรือ ลดจำนวน หรือให้ส่วนลดรวมท้ายบิลได้
  • โปรแกรมคำนวณราคารวมและเงินทอนอัตโนมัติ
  • มีระบบใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินเต็มรูป สามารถ Save เป็น PDF พิมพ์ให้ลูกค้าได้
 • มีรายงานการขายสินค้าประจำวัน พิมพ์นำส่งเมื่อสิ้นวัน แสดงยอดการขายตามวิธีชำระเงิน
  • รายงานการขายสินค้า แสดงตามพนักงานขาย, ดูยอดขายตามช่วงเวลา เช่น วันที่ 25/4/2012 เวลา 06.00 – 14.00 น. เป็นต้น
  • รายงานลูกหนี้บันทึกประจำวัน รวบรวมประวัติการขายสินค้าตาม Invoice โดยแสดงรายละเอียดจำนวนเงินแยกตามการชำระเงิน ช่วยในการตรวจสอบรายรับ ณ สิ้นวัน
 • กำหนดราคาขายและของแถม
  • สามารถกำหนดราคาขายตามกลุ่มลูกค้าได้เอง
  • Discount System กำหนดส่วนลดเป็น เปอร์เซ็นต์, จำนวน ตามกลุ่มลูกค้า
  • กำหนดของแถมตามระยะเวลา เช่น ซื้อ 1 ชิ้น แถม 2 ชิ้น หรือ ซื้อ 20 แพ็ค แถม 1 ชิ้น เป็นต้น

Feature สำหรับบริหารคลังสินค้า

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • เพิ่มประเภทสินค้าและรหัสสินค้าได้ไม่จำกัด
 • สินค้าคงเหลือ
  • รายงานตรวจสอบอายุสินค้าทำให้คุณรู้อายุสินค้ารายตัว ช่วยระบายสินค้าออกจากระบบ ช่วยให้ตัดสินใจสั่งซื้อครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้น แสดงวันที่สั่งซื้อ วันที่รับเข้า
  • รายงานสินค้าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน และ รายการสินค้าคงเหลือ ที่ Update Real time ทราบผลข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงทันที สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าของทุกคลังสินค้าคงเหลือได้ตลอดเวลา ทันที เที่ยงตรง ถูกต้องแม่นยำ
 • ความเคลื่อนไหวสินค้า
  • รายงานสินค้าและวัตถุดิบแสดงต้นทุน แสดงข้อมูลปริมาณสินค้าที่รับเข้ามาและจ่ายออกไปตามจริงพร้อมต้นทุน ซึ่งถูกต้องตามมาตรฐานของกรมสรรพากร โดยสามารถเรียกดูตามประเภท, คุณลักษณะต่างๆ

 Feature สำหรับ Package นี้

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • Real Time Consolidate Multi Branches
  • บริหารองค์กรด้วยโครงสร้าง 1 บริษัท 1 สาขา 1 คลังสินค้า ข้อมูลเชื่อมต่อระหว่างสาขาและคลังทันที*
  • สามารถซื้อสาขาและคลังสินค้าเพิ่มได้โดยคิดสาขาละ 400 บาท/เดือน และคลังสินค้าละ 100 บาท/เดือน
  • Standard Disk Space 3 GB
 • จำนวน 1 Users สำหรับเข้าใช้งานในระบบ
  • สามารถซื้อ User เพิ่มได้โดยคิด User ละ 250 บาท/เดือน*
 • Module & Feature
  • Basic Module BI, CUL
   • Module พื้นฐาน ได้แก่ เปิดบิลขายสินค้า
  • POS เปิดใบกำกับภาษีอย่างย่อสำหรับขายสินค้าหน้าร้าน
 • Backup Service *Optional
  • Auto Cloud Eflowsys Backup Schedule Monthly/Site สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายเดือน: รับประกันฐานข้อมูลไม่สูญหาย
  • Auto Cloud Eflowsys Server Backup/Site (Up time Guarantee 15 Min)

ตัวอย่างแบบฟอร์มและรายงาน

Pay per Use

ค่าบริการรายเดือนโปรแกรม ERP Online บริหารสต็อค ซื้อขาย เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เนต การันตีคุณภาพด้วยรางวัลระดับโลก

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • etoday Cloud เป็น Software ERP รายแรกรายเดียวของไทยที่ Microsoft คัดเลือกให้ Run on Windows Azure (Microsoft Regional Data Center Singapore)
 • รางวัลระดับโลก Intel® Better Code Developer Challenge (December 2010)
 • รางวัลระดับโลก Intel Fast Track Experience Winner 2010 ณ Intel Developer Forum (IDF) 2010 San Francisco (September 2010) 1 ใน 7 Intel Grand Prize Winner “Intel Multi-Core Technology Utilization 2010 Competition” ที่ Intel® เชิญเข้าร่วม Intel Developer Forum (IDF) 2010 San Francisco
 • รางวัลระดับเอเชียแปซิฟิค Intel® Software Optimization and Improvement (June 2010)
 • ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าด้วย Cloud Service ผ่าน iPod, iPhone, iPad ของบริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด ได้รับทุนรางวัลจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ในการประกวด ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา เมื่อ 9 ธันวาคม 2554
 • Mobile Token SaaS: ระบบยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านจากมือถือ และ Price Label Control Center (QR Code on Cloud): ระบบสร้างป้ายราคาสินค้าแบบ QR Code บนคลาวด์ ของ Eflowsys ได้รับรางวัลซอฟด์แวร์ดีมีนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 13 ธันวาคม 2554, 16 มกราคม 2555 ตามลำดับ
 • ISO29110 มาตรฐานสากลระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 • เป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร เลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ 0515

Customer Benefit : ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ ประหยัดสุดคุ้ม

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • SAVE Hardware Server Cost (Minimum PC Spec) = 30,000 Baht
  • ไม่ต้องลงทุนเครื่อง Server
 • SAVE Backup Server (Min. PC Spec) & Backup Scheme Cost (If Any) = 30,000 Baht
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านระบบสำรองฐานข้อมูล เพราะ etoday Cloud ดำเนินการให้
 • SAVE Hardware & Software Maintenance Service Cost 800 Baht x 12 Months = 9,600 Baht
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • SAVE IT Staff Cost (1 Staff/Year) 9,500 Baht x 12 Months = 114,000 Baht
  • ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ไอทีดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • SAVE Software Server and Database License (Windows Server + SQL 2008) = 50,000 Baht
  • ประหยัดค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยคุณได้สิทธิ์ใช้แต่ไม่ต้องลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ อย่าง License Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server
 • SAVE Software Maintenance Agreement Contract (Base On Minimum 500,000 x 12%) = 60,000 Baht
  • ไม่มีค่าสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์รายปี
 • SAVE Implementation Time + Cost (1 Staffs/5 Months = 40 Man/Days) 12,000 Baht x 40 Man/Days = 480,000 Baht
  • ประหยัดเวลาและค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการคำปรึกษาขึ้นระบบ
 • SAVE Other Expense (ex. Electricity Charge) 150 Baht x 12 Months = 1,800 Baht
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ เช่น ค่าไฟในการเปิดเครื่อง Server

Condition

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • Standard Application without any Customization
  • ใช้งานตามค่ามาตรฐานของระบบ ไม่มีการ Customize ได้แก่ ปรับปรุงรูปแบบหน้าตา ลักษณะการใช้งาน หรือโครงสร้างโปรแกรม, แบบฟอร์มพิเศษเพิ่มเติม, รายงานพิเศษเพิ่มเติม เป็นต้น
 • Pay per Use
  • สามารถเลือกเปลี่ยน Package เพิ่ม Module ตามการใช้งานได้ โดยเสนอราคาเพิ่ม
 • Software Update Version Free
  • ซอฟท์แวร์ได้รับการพัฒนาและบำรุงให้ทันสมัยเสมอ ฟรี!

Service & Support

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • DIY – Do It Yourself Concept
  • โปรแกรมใช้งานง่าย สามารถศึกษาและใช้งานได้ด้วยตนเองทันที
 • Help Online Update
  • สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานจากคู่มือออนไลน์
 • Support by email, etoday eChat and Phone Call Only
  • ทีมงานยินดีให้บริการตอบคำถามผ่าน email, etoday eChat และโทรศัพท์
 • No Onsite Service
 • Implement, Consult, Training upon Request with Charge
  • สามารถซื้อคอร์สฝึกอบรม บริการให้คำปรึกษา แนะนำการขึ้นระบบเพิ่มเติมได้ถ้าต้องการ
 • Service Time Mon – Fri Office Hours 8:30 – 17:30
Scroll to Top