โปรแกรมจัดการป้ายราคาออนไลน์ ข้อมูลทันที แม่นยำ Price Label Control Center, Barcode QR Code Support, Cloud Solutions Software, SaaS, Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real Time, โปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมคลังสินค้า, โปรแกรมสต็อก, โปรแกรมขายสินค้า, โปรแกรมเปิดบิล

Eโปรแกรมจัดการป้ายราคาออนไลน์ ข้อมูลทันที แม่นยำ Price Label Control Center, Barcode QR Code Support, Cloud Solutions Software, SaaS, Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real Time, โปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมคลังสินค้า, โปรแกรมสต็อก, โปรแกรมขายสินค้า, โปรแกรมเปิดบิล

โปรแกรมจัดการป้ายราคาออนไลน์ , ข้อมูลทันที แม่นยำ ,Price Label ,Control Center, Barcode QR Code Support, Cloud Solutions Software, SaaS, Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real Time, โปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมคลังสินค้า, โปรแกรมสต็อก, โปรแกรมขายสินค้า, โปรแกรมเปิดบิล,โปรแกรมอะไหล่,โปรแกรมอะไหล่ยนต์,โปรแกรมขายอะไหล่รถโปรแกรมคุมสต็อกอะไหล่,โปรแกรมคุมสต็อกรถ,โปรแกรมจัดการคุมสต็อกอะไหล่,โปรแกรมบริหารร้านขายอะไหล่,โปรแกรมสำหรับธุรกิจยานยนต์,
โปรแกรมอู่ซ่อมรถและศูนย์บริการ,ซอฟต์แวร์อะไหล่,Cloud Autoparts Software Solutions,Auto Parts Software,Auto Part Software,Auto Parts Store Software,Automotive Software,
Auto Parts SaaS,Vehicle Software,Automobile Software,โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมฝากขาย,โปรแกรม POS ออนไลน์,โปรแกรมขายหน้าร้าน,โปรแกรม Point of Sale,โปรแกรม POS Online,Consignment,
โปรแกรมขายปลีก,โปรแกรมคลังสินค้า,โปรแกรมสต็อก,โปรแกรมเปิดบิล โปรแกรม ERP Cloud , โปรแกรม cloud , ระบบ ERP, โปรแกรมบัญชี Online Accounting , โปรแกรมบริหารคลังสินค้า , Warehouse Management ,
Inventory Control Software , โปรแกรมอะไหล่ยนต์ , ขายอะไหล่รถ , Autopart , ซอฟต์แวร์ออนไลน์ , ระบบ POS Online , Point of Sale ,Workflow Management, ERP,Cloud,
ระบบ ERP,ERP Software,ERP Program,Program ERP,System,ERP Online,ERP Cloud,Cloud Computing,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป,Accounting Software,ERP Accounting, Software Online,
Accounting Software,โปรแกรมบริหารคลังสินค้า,โปรแกรม Inventory Management,Warehouse Management,Warehouse Management System,Warehouse Management Software, Online Inventory System,Inventory Control Software,
Online Inventory Software,Online Inventory Management ,Automotive Software,Software Autopart, Vehicle Software,Auto Part, Store Software ,
ระบบ POS ,โปรแกรม Point of Sale,โปรแกรม POS Point of Sale,POS online , Workflow Management System,Workflow Management Software,ธุรกิจไอที IT,it,โปรแกรม it,คงคลัง, คลังสินค้า , โปรแกรม คลัง , โปรแกรมคงคลัง , สต๊อค คลัง ,Enterprise ,Resource ,Planning ,โปรแกรม ,จัดการ ,ERP ,Implementation ,Inventory ,Tracking ,Warehouse ,Distribution ,Inventory ,MRP
,Workflow ,Program ,POS ,System ,Inventory ,Management ,ERP ,Module,cloud application, ,Accounting ,Online ,โปรแกรม ,ธุรกิจบริการ
,ERP ,Solution ,ERP ,Enterprise,inventory management ,Inventory ,Software ,Inventory ,Online ,Accounting ,ERP ,Material ,Requirement ,Planning
,โปรแกรม ,ขายส่ง ,POS ,Inventory ,ERP ,Financial ,ERP ,SME ,ERP ,Inventory ,Inventory ,System ,Warehouse ,Online ,Inventory ,Asset ,Inventory ,Distribution
,Inventory ,Mobile ,Inventory ,Web based ,Warehouse ,MRP ,Warehouse ,Mobile ,Warehouse ,Tracking ,โปรแกรม ,บริการ ,โปรแกรม ,รับซ่อม ,Accounting ,Program
,ERP ,Thai ,POS ,Restaurant ,ERP ,TOP ,โปรแกรม ,บัญชี ,สาขา ,POS ,Retail ,POS ,Best ,ERP ,Manufacturing ,ERP ,Best ,โปรแกรม ,ขาย ,วางแผน ,ผลิต
,MRP ,โปรแกรม ,บัญชี ,สำเร็จรูป ,ระบบ ,คลังสินค้า,WMS ,โปรแกรม ,ผลิต ,โปรแกรม ,คลังสินค้า ,ERP ,System ,โปรแกรม ,โรงงาน ,โปรแกรม ,จัดซื้อ ,โปรแกรม ,อู่ซ่อมรถ
,โปรแกรม ,ระบบบัญชี ,Accounting ,Web Based ,POS ,Software ,POS ,Stock ,โปรแกรม ,ขายปลีก ,ERP ,ซอฟต์แวร์ ,Warehouse ,Web based ,Workflow ,Software
,โปรแกรม ,บริหารงาน ,Accounting ,Software ,Thai ,POS ,Application ,ซอฟต์แวร์ ,คลังสินค้า ,WMS ,System ,โปรแกรม ,อะไหล่ ,โปรแกรม ,พิมพ์บิล ,โปรแกรม ,งานซ่อม
,Accounting ,MRP ,โปรแกรม ,บัญชี ,ดีที่สุด ,โปรแกรม ,บัญชี ,สรรพากร ,MRP ,Online ,POS ,Solution ,POS ,Web Based ,Point of Sale ,โปรแกรม ,Warehouse ,Control
,Inventory ,Barcode ,Inventory ,RFID ,Warehouse ,Barcode ,Warehouse ,RFID ,ระบบ ,กระจายสินค้า ,ซอฟต์แวร์ ,อะไหล่ ,โปรแกรม ,บริหารองค์กร ,โปรแกรม ,บิลขาย
,โปรแกรม ,บัญชี ,POS ,โปรแกรม,โปรแกรม ERP ,ซอฟต์แวร์ ,บัญชี ,บริหาร ,ผลิต ,บริหาร ,คลังสินค้า ,POS ,Thai ,POS ,หน้าร้าน ,โปรแกรม ,สั่งซื้อ ,MRP ,Planning ,MRP ,วางแผน
,POS ,iPad ,ERP ,Application ,โปรแกรม ,บัญชี ,Web Based ,โปรแกรม ,บัญชี ,ไทย ,MRP ,System ,MRP ,Manufacturing ,MRP ,Program ,MRP ,Package ,MRP ,ดีที่สุด
,MRP ,TOP ,MRP ,Production ,POS ,ERP ,ERP ,Web Based,ซอฟต์แวร์ ERP,ERP ,สรรพากร ,WMS ,Software ,Warehouse ,Cloud ,Inventory ,Cloud
,Inventory ,ERP ,Warehouse ,ERP ,WMS ,ดีที่สุด ,WMS ,Thai ,MRP ,โปรแกรม ,MRP ,ระบบ ,โปรแกรม ,บัญชี ,ออนไลน์ ,MRP ,Software ,POS ,หลายสาขา ,ERP ,MRP
,POS ,Cloud ,Accounting ,Program ,Thai ,MRP ,ERP ,MRP ,ซอฟต์แวร์ ,MRP ,Thai ,POS ,ดีที่สุด ,ERP ,ดีที่สุด ,ERP ,บัญชี ,WMS ,Online ,WMS ,Program ,WMS ,Web Based
,WMH ,Thai ,โปรแกรม ,บัญชี ,Cloud ,MRP ,Cloud ,POS ,คลังสินค้า

โปรแกรม Price Label Control
Center on Cloud

Software Solution

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

ระบบควบคุมราคาและสร้างป้ายราคาสินค้า

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

โปรแกรมจัดการป้ายราคาออนไลน์ ข้อมูลทันที แม่นยำ Price Label Control Center, Barcode QR Code Support, Cloud Solutions Software, SaaS, Cloud Computing, Pay per Use, Save Money, SSL High Security, Real Time, โปรแกรมบัญชี, โปรแกรมฝากขาย, โปรแกรม POS ออนไลน์, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรม Point of Sale, โปรแกรม POS Online, Consignment, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรมคลังสินค้า, โปรแกรมสต็อก, โปรแกรมขายสินค้า, โปรแกรมเปิดบิล
ประโยชน์สูงสุดในการทำงานแบบรวมศูนย์ ควบคุมข้อมูลสินค้ากำหนดราคาจากส่วนกลางและกระจายออกผ่าน Internet แบบ Real time
รองรับทั้ง Barcode, QR Code
สามารถกำหนดขนาดกระดาษพิมพ์บาร์โค้ดได้เอง เช่น กว้าง 5 cm. x ยาว 3 cm., A4, A5 เป็นต้น
กำหนดขนาดดวงสติกเกอร์บาร์โค้ด ระยะห่างของดวงบาร์โค้ด จำนวนดวงต่อแถวต่อคอลัมน์ และจำนวนการพิมพ์ได้เอง
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสินค้า มี Feature อำนวยความสะดวกในการค้นหาตามประเภทสินค้า, รหัสสินค้า, คุณสมบัติสินค้า
โปรแกรมดึงข้อมูลสินค้าไปแสดงเป็นป้ายราคาให้อัตโนมัติ
มีรูปแบบป้ายราคาให้เลือกมากมาย
ป้ายราคาที่แสดงเฉพาะรหัสบาร์โค้ดแบบแท่ง Barcode
ป้ายราคาแบบ Barcode พร้อมรายละเอียด
ป้ายราคาที่แสดงเฉพาะรหัสบาร์โค้ดแบบ QR Code
ป้ายราคาแบบ QR Code พร้อมรายละเอียด
รายงานเฉพาะสำหรับธุรกิจแฟชั่นที่ทำให้คุณรู้จำนวนสินค้าของคุณจริงๆ ทันที อาทิ
ชื่อบริษัท
Barcode
Barcode ตัวเลข
ประเภทสินค้า
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
คุณสมบัติสินค้า
ราคา
สามารถกำหนดรายการสินค้าและรูปแบบที่ต้องการตั้งค่าเป็น Template เพื่อแก้ไขหรือสั่งพิมพ์ในครั้งต่อไป
สามารถระบุข้อความในป้ายราคาได้เองตามต้องการ เช่น วันที่ผลิต, วันที่หมดอายุ, เลขที่ล็อตสินค้า เป็นต้น
รองรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น เช่น TSC รุ่น TTP-244, TSC รุ่น TTP-TA200, TSC รุ่น TSC-TTP-343C, Datamax รุ่น E-Class, Zebra รุ่น TLP2844, Intermec, Sato
รองรับกระดาษพิมพ์ได้ทุกชนิด เช่น สติ๊กเกอร์กระดาษชนิดขาวด้าน, สติ๊กเกอร์กระดาษชนิดขาวมัน, สติ๊กเกอร์กระดาษชนิดสีสะท้อนแสง, สติ๊กเกอร์เอนกประสงค์ขนาด A4, Ribbon
แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูล ลดข้อผิดพลาดให้การทำงาน
Feature Copy Document ช่วยให้ทำงานสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลเอกสารใหม่
สามารถ Save ป้ายราคาเป็นไฟล์ PDF สำหรับพิมพ์ได้ทุกที่ ที่มีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

Features

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

Feature ช่วยสนับสนุนการทำงาน

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • สามารถ Save บิลชั่วคราวแล้วเปิดบิลให้ลูกค้ารายอื่น และเรียกบิลใบเดิมกลับมาแก้ไขต่อได้
 • Feature Copy Document ช่วยให้ทำงานสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลเอกสารใหม่
 • User เลือกเปลี่ยนภาษาในหน้าการใช้งานได้ตามต้องการ เช่น ภาษาไทย, อังกฤษ เป็นต้น (ยกเว้น Print Form, Report, Help)
 • มีระบบ Chat ภายในองค์กร ช่วยให้คุณสามารถติดต่อกับทีมงานได้เหมือนกับโปรแกรม Chat ของ Facebook

 Feature สำหรับ Package นี้

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • Real Time Consolidate Multi Branches
  • บริหารองค์กรด้วยโครงสร้าง 1 บริษัท 1 สาขา 1 คลังสินค้า ข้อมูลเชื่อมต่อระหว่างสาขาและคลังทันที*
  • สามารถซื้อสาขาและคลังสินค้าเพิ่มได้โดยคิดสาขาละ 400 บาท/เดือน และคลังสินค้าละ 100 บาท/เดือน
  • Standard Disk Space 3 GB
 • จำนวน 1 Users สำหรับเข้าใช้งานในระบบ
  • Non-Concurrent Users
  • สามารถซื้อ User เพิ่มได้โดยคิด User ละ 250 บาท/เดือน*
 • Module & Feature
  • Module พื้นฐาน ได้แก่ Price Label, รายการสินค้า
  • กำหนดประเภทสินค้า (Category) ได้ไม่จำกัด
  • Property Assignment กำหนดคุณสมบัติสินค้าได้เองไม่จำกัดถึง 5 กลุ่ม ได้แก่ Brand, Label, VPG (Vendor Product Group), Format, Model (สามารถเปลี่ยนชื่อได้)
 • Backup Service *Optional
  • Auto Cloud Eflowsys Backup Schedule Monthly/Site สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายเดือน: รับประกันฐานข้อมูลไม่สูญหาย
  • Auto Cloud Eflowsys Server Backup/Site (Up time Guarantee 15 Min)

ตัวอย่างแบบฟอร์มและรายงาน

Pay per Use

ค่าบริการรายเดือนโปรแกรม ERP Online บริหารสต็อค ซื้อขาย เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เนต การันตีคุณภาพด้วยรางวัลระดับโลก

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • etoday Cloud เป็น Software ERP รายแรกรายเดียวของไทยที่ Microsoft คัดเลือกให้ Run on Windows Azure (Microsoft Regional Data Center Singapore)
 • รางวัลระดับโลก Intel® Better Code Developer Challenge (December 2010)
 • รางวัลระดับโลก Intel Fast Track Experience Winner 2010 ณ Intel Developer Forum (IDF) 2010 San Francisco (September 2010) 1 ใน 7 Intel Grand Prize Winner “Intel Multi-Core Technology Utilization 2010 Competition” ที่ Intel® เชิญเข้าร่วม Intel Developer Forum (IDF) 2010 San Francisco
 • รางวัลระดับเอเชียแปซิฟิค Intel® Software Optimization and Improvement (June 2010)
 • ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าด้วย Cloud Service ผ่าน iPod, iPhone, iPad ของบริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด ได้รับทุนรางวัลจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ในการประกวด ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา เมื่อ 9 ธันวาคม 2554
 • Mobile Token SaaS: ระบบยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านจากมือถือ และ Price Label Control Center (QR Code on Cloud): ระบบสร้างป้ายราคาสินค้าแบบ QR Code บนคลาวด์ ของ Eflowsys ได้รับรางวัลซอฟด์แวร์ดีมีนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 13 ธันวาคม 2554, 16 มกราคม 2555 ตามลำดับ
 • ISO29110 มาตรฐานสากลระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 • เป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร เลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ 0515

Customer Benefit : ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ ประหยัดสุดคุ้ม

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • SAVE Hardware Server Cost (Minimum PC Spec) = 30,000 Baht
  • ไม่ต้องลงทุนเครื่อง Server
 • SAVE Backup Server (Min. PC Spec) & Backup Scheme Cost (If Any) = 30,000 Baht
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านระบบสำรองฐานข้อมูล เพราะ etoday Cloud ดำเนินการให้
 • SAVE Hardware & Software Maintenance Service Cost 800 Baht x 12 Months = 9,600 Baht
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • SAVE IT Staff Cost (1 Staff/Year) 9,500 Baht x 12 Months = 114,000 Baht
  • ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ไอทีดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • SAVE Software Server and Database License (Windows Server + SQL 2008) = 50,000 Baht
  • ประหยัดค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยคุณได้สิทธิ์ใช้แต่ไม่ต้องลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ อย่าง License Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server
 • SAVE Software Maintenance Agreement Contract (Base On Minimum 500,000 x 12%) = 60,000 Baht
  • ไม่มีค่าสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์รายปี
 • SAVE Implementation Time + Cost (1 Staffs/5 Months = 40 Man/Days) 12,000 Baht x 40 Man/Days = 480,000 Baht
  • ประหยัดเวลาและค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการคำปรึกษาขึ้นระบบ
 • SAVE Other Expense (ex. Electricity Charge) 150 Baht x 12 Months = 1,800 Baht
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ เช่น ค่าไฟในการเปิดเครื่อง Server

Condition

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • Standard Application without any Customization
  • ใช้งานตามค่ามาตรฐานของระบบ ไม่มีการ Customize ได้แก่ ปรับปรุงรูปแบบหน้าตา ลักษณะการใช้งาน หรือโครงสร้างโปรแกรม, แบบฟอร์มพิเศษเพิ่มเติม, รายงานพิเศษเพิ่มเติม เป็นต้น
 • Pay per Use
  • สามารถเลือกเปลี่ยน Package เพิ่ม Module ตามการใช้งานได้ โดยเสนอราคาเพิ่ม
 • Software Update Version Free
  • ซอฟท์แวร์ได้รับการพัฒนาและบำรุงให้ทันสมัยเสมอ ฟรี!

Service & Support

ERP, Cloud Computing, โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และ ระบบซื้อขายภายในองค์กร

 • DIY – Do It Yourself Concept
  • โปรแกรมใช้งานง่าย สามารถศึกษาและใช้งานได้ด้วยตนเองทันที
 • Help Online Update
  • สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานจากคู่มือออนไลน์
 • Support by email, etoday eChat and Phone Call Only
  • ทีมงานยินดีให้บริการตอบคำถามผ่าน email, etoday eChat และโทรศัพท์
 • No Onsite Service
 • Implement, Consult, Training upon Request with Charge
  • สามารถซื้อคอร์สฝึกอบรม บริการให้คำปรึกษา แนะนำการขึ้นระบบเพิ่มเติมได้ถ้าต้องการ
 • Service Time Mon – Fri Office Hours 8:30 – 17:30
Scroll to Top